Tällä hetkellä potilaita otetaan seuraaviin tutkimuksiin:


Epiteliaalinen munasarjasyöpä

A randomized, double-blind, phase 3 comparison of platinum-based therapy with TSR-042 and niraparib versus standard care platinum-based therapy as first-line treatment of stage III or IV nonmucinous epithelial ovarian cancer

Kyseessä on kansainvälinen, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kontrolloitu vaiheen 3 monikeskustutkimus potilailla, joilla on hiljattain diagnosoitu levinneisyysasteen III tai IV vahva-asteinen ei-musinoottinen epiteliaalinen munasarjan, munanjohtimen tai vatsakalvon syöpä. Tämän lääketutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko TSR-042 ja niraparibi tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä munasarjasyövän hoidossa, kun niitä annetaan samanaikaisesti normaalihoidon kanssa. Tutkittavien lukumäärä koko tutkimuksessa on 960, joista HUS:n tavoitteena on 5.

Päätutkija: Loukovaara Mikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Naistenklinikka

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, HUS Naistenklinikka
mikko.loukovaara@hus.fi


Eturauhassyöpä

STESIDES
Open, non-randomized, uncontrolled, multicenter dose-escalation, first-in-human study with a dose expansion. Safety and pharmacokinetics of ODM-209 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer or estrogen receptor- positive, HER2 negative advanced breast cancer

Kyseessä vaiheen Ia / Ib tutkimus, joka turvallisuus- ja imeytymistutimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenipositiivista ja HER2 -negatiivista levinnyttä rintasyöpää sairastavilla potilailla.

Päätutkija: Utriainen Tapio
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Cypides: Safety and pharmacokinetics of ODM-208 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer

Kyseessä vaiheen I turvallisuus ja imeytymistutkimus ODM-208 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Päätutkija: Utriainen Tapio
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


THORIUM PSMA
A Phase 1, open label, first in human, multi center, study to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics and anti tumor activity of a thorium-227 labeled antibody-chelator conjugate BAY 2315497 injection, in patient with metastatic castration resitent prostate cancer

Vaiheen 1 tutkimus, jossa arvioidaan radioaktiivisella torium-227-isotoopilla merkittyä vasta-ainetta (BAY 2315497) kastraatioresistenttiä etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden hoidossa.

Päätutkija: Vaalavirta Leila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


HERO: randomized, open-label, parallel group efficacy and safety study to evaluate oral daily relugolix 120 mg to Leuprolide in patients with androgen-sensitive advanced prostate

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata suun kautta otettavan GnRH agonistin tehoa ja turvallisuutta pistettävään GnRH analogiin (Leuprolidiin) hormonisensitiivisen edenneen eturauhassyövän hoidossa.

Päätutkija: Taari Kimmo
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


LIDDS: A Single Blind, Two-Stage Dose Finding Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of a Single Liproca® Depot Injection into the Prostate in Patients with Localized Prostate Cancer, Assigned to Active Surveillance who are at High Risk for Disease Progression (followed by an Open Label Extension with a Repeat Injection (Optional)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää korkeinta siedettävää annosta 2-hydroksiflutamidia ruiskeena suoraan eturauhasessa olevaan syöpäkudokseen tai sen läheisyyteen annettaessa
ja arvioida lääkkeen tehoa ja turvallisuutta paikallisen eturauhassyövän hoidossa

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


ProScreen: A Randomized Trial of Early Detection of Clinically Significant Prostate Cancer (ProScreen) (ProScreen)

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää onko kolmiportaisen (PSA- 4K – MRI) eturauhassyövän seulonnan avulla vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta lisäämättä merkittävästi haittoja (ylidiagnostiikka, kustannukset)

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


PRIAS: Prostate cancer Research International: Active Surveillance – guideline and study for the expectant management of localized prostate cancer with curative intent

Tutkimuksessa selvitetään aktiiviseurannan turvallisuutta hyväennusteisen eturauhassyövän hoitona

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


SPCG-15: Primary Radical Prostatectomy Versus Primary Radiotherapy for Locally Advanced Prostate Cancer: an Open Randomized Clinical Trial

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vähentääkö radikaaliprostatektomia (tutkimushoito) eturauhassyöpäspesifistä kuolleisuutta säde- ja hormonihoidon yhdistelmään (normaalihoito) verrattuna paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä.

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


RAMPP: Multicentric, Prospective, Randomized Controlled Trial Comparing Best Systemic Therapy (BST) With Radical Prostatectomy or BST Alone in the Management of Men With Pauci-metastatic Prostate Cancer

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää radikaaliprostatektomian tehoa ja turvallisuutta standardihoitoon verrattuna oligometastaattisen eturauhassyövän hoitona.

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


DEDUCER: Development of Diagnostics and Treatment of Urological Cancers

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää voidaanko uuden teknologian keinoin (geeniteknologia ja lääkeherkkyyden ja resistenssin määritys) pitkälle edenneessä urologisessa syövässä löytää uusia hoitovaihtoehtoja.

Lisäksi tutkimuksessa pyritään parantamaan urologisten syöpien diagnostiikkaa.

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


FinnBladder 9: Treatment of Ta Bladder Cancer in High Risk of Recurrence – Fluorescence Cystoscopy With Optimized Adjuvant Mitomycin-C (FinnBladder 9)

Tutkimuksessa selvitetään fluoresoivan tekniikan ja optimoidun mitomyciini-C instillaation tehoa potilailla, joilla on korkean uusiutumisriskin virtsarakkosyöpä

Päätutkija: Riikka Järvinen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


Ruuansulatuskanavan tukikudoksen harvinainen pehmytkudossarkooma

The stop-GIST-trial: Discontinuation of imatinib in patients with oligo-metastatic gastrointestinal stromal tumor that has become radiologically undetectable with treatment. A prospective multicenter phase II trial

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko imatinibihoito lopettaa niillä potilailla, joiden pesäkkeet on poistettu ja joita on seurattu pitkään lääkehoidon aikana ilman, että GIST on edennyt.

Päätutkija: Panu Jaakkola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


SSGXXII
A randomized phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumor (GIST)

Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibihoidon vertailu potilailla,
joilla GISTin uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi: satunnaistettu tutkimus

Päätutkija: Panu Jaakkola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Kolangiokarsinooma

FIGHT-302
A phase 3, open-label, randomized, active-controlled, multicenter study to evaluate the efficacy and safety of pemigatinib versus cemsitabine plus cisplatin chemotherapy in first-line treatment of paticipants with unresectable or metastatic cholangiocarcinoma with FGFR2 rearrangement FIGHT-302

Vaiheen III avoin, satunnaistettu, aktiivikontrolloitu monikeskustutkimus Pemigatinib-valmisteen tehon ja turvallisuuden tutkimiseksi verrattuna gemsitabiini- sisplatiini- splinsalpaajahoitoon ensilinjan hoitona potilaille, joilla on leikkaushoitoon soveltumaton tai metastattinen kolangiokarsinooma FGFR-2 mutaatiolla.

Päätutkija: Peltola Katriina
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Useamman syöpätyypin tutkimukset / Kiinteät kasvaimet

A Study to Evaluate Safety, Tolerability and Preliminary Efficacy of FP-1305 in Cancer Patients (MATINS)

Vaiheen I/II avoin, kolmivaiheinen, siedetyn annoksen määritys ja erillisten kohorttien tutkimus, jossa tutkitaan CLEVER-1-vasta-aine FP-1305:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja alustavaa tehoa tutkittavilla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus (”MATINS -tutkimus”)

Päätutkija: Panu Jaakkola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Kasvaimen alkuperä tuntematon NUD

CUPISCO

A phase II, randomized, active-controlled, multi-center study comparing the efficacy and safety of targeted therapy or cancer immunotherapy guided by genomic profiling versus platinum-based chemotherapy in patients with cancer of unknown primary site who have received three cycles of platinum douplet chemotherapy

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida syövän geeniprofiloinnin avulla määritetyn täsmähoidon tai immuunihoidon tehokkuutta ja turvallisuutta platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna syöpäpotilailla, joilla alkuperäisen kasvaimen sijainti ei ole tiedossa ja jotka ovat saaneet kahta eri solunsalpaajaa sisältävää platinapohjaista hoitoa kolmen hoitosyklin ajan.

Päätutkija: Pia Suonpää
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Keuhkosyöpä

THORIUM
An open-label, first-in-human, multi-center study to evaluate the safety, tolerability, pharmocokinetics and anti-tumor activity of thorium-227 labeled antibody-chelator conjugate, BAY 2287411 injection, in patients with solid tumors known to express mesothelin

Kyseessä on vaiheen I tutkimus, jossa arvioidaan radioaktiivisella torium- 227- isotoopilla merkittyä vasta-ainetta niiden potilaiden hoidossa, joilla on mesoteliinia ilmentävä kasvain.

Päätutkija: Vaalavirta Leila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Lymfooma

BIO-CHIC

Biomarker driven and dose intensified chemoimmunotherapy with early CNS prophylaxis in patients less than 65 years with high risk diffuse large B-cell lymphoma

Kyseessä on vaiheen II monikeskustutkimus.   Biologisen  riskin mukainen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostolymfooman estohoidolla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimeksiantama tutkimus, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Pohjoismainen lymfoomaryhmä.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


BREBEN

A phase 1/2 study of combination of pixantrone, etoposide, bendamustine and in CD-20 positive tumors, rituximab in patients with relapsed aggressive non-Hodgkin lymphomas of B- or T- cell phenotype- The PREBEN study

Kyseessä on vaiheen ½ tutkimus piksantroni- etoposidi- bendamustiini- rituksimabi ( CD20- positiivisille kasvaimille )  yhdistelmähoidosta uusiutuneessa nopeakasvuisessa B- tai T soluisessa imukudossyövässä.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


CHRONOS-4
A phase III, randomized, double-blind, controlled, multicenter study of intravenous PI3K inhibitor copanlisib in combination with standard immunochemotherapy versus standard immunochemotherapy in patients with relapsed indolent non-Hodgkin’s lymphoma (iNHL)- CHRonos-4

Kyseessä vaiheen III lääketutkimus, jossa arvioidaan kopanlisibia uusiutuneen, hitaasti etenevän non- Hodgkin lymfooman hoidossa.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


JCAR
A phase 2, single-arm, multi-cohort, multi-center trial to determine the efficacy and safety of JCAR017 in adult subjects with aggressive B-cell Non-Hodgkin lymphoma

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokeellisen hoidon JCAR017N tehoa ja turvallisuutta aggressiivista non-Hodgin-B-solulymfoomaa sairastavilla aikuisilla

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


LYMRIT
A phase I/II study of lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antibody-radionuclide-conjugate for treatment of relapsed non-Hodgkin lymphoma.

Kyseessä vaiheen II tutkimus, jossa tutkitaan uuden tyyppistä Betalutin nimistä radioimmunoterapiaa  uusiutuneessa non- Hodgkinin lymfoomassa.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


TRIANGLE. Autologous Transplantation after rituximab/Ibrutinib/Ara-c containig induction generalized mantle cell lymphoma- a randomized European mcl network trial

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia autologista kantasolusiirtoa ja eri lääkkeiden yhdistelmähoitoa manttelisolulymfoomassa. Tutkimuksen tavoitteena on saada käyttöön nykyistä hoitoa parempia ja pysyvämpiä tuloksia tuottava hoito.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


SAKK 35/14
Rituximab with or without Ibrutinib for untreated patients with advanced follicular lymphoma in need of therapy. A randomized, double-blinded, SAKK and NLGcollaborative Phase II trial.

Satunnaistettu kaksoissokkoutettu SAKK & NLG faasi II monikeskustutkimus, jossa tutkitaan Rituksimabia käytettynä yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa aikaisemmin hoitamattomien hoidon tarpeessa olevien edennetty follikulaarista lymfooma sairastavien potilaiden hoitona.

Päätutkija: Hernberg Micaela
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Melanooma

CA224-020

A Phase 1/2a Dose Escalation and Cohort Expansion Study of the Safety, Tolerability, and Efficacy of Anti-LAG-3 Monoclonal Antibody (BMS-986016)
Administered Alone and in Combination with Anti-PD-1 Monoclonal Antibody (Nivolumab, BMS-936558) in Advanced Solid Tumors

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia anti-LAG-3 -vasta-aineen turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa annosteltuna joko yksinään yhdessä nivolumabin kanssa edenneissä kiinteissä kasvaimissa.

Tällä hetkellä tutkimus avoin vain melanoomapotilaille.

Päätutkija: Katriina Peltola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Rintasyöpä

BORI
An open label, phase Ib, dose-escalation study evaluating the safety and tolerability of xentuzumab and abemaciclib in patients with locally advanced or metastatic solid tumors and in combination with endocrine therapy in patient with locally advenced or metastatic hormone receptor HER2-, breast cancer, followed by expansion cohorts.

Kyseessä vaiheen Ib tutkimus, jossa arvioidaan ksentutsumabin ja abemasiklibin vaikutuksia ja farmakokinetiikkaa sekä turvallisuutta ja siedettävyyttä yhdistettynä hormonihoitoon potilailla, joilla on paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeitä lähettänyt hormonireseptoripositiivinen ja HER2 negatiivinen rintasyöpä.

Päätutkija: Utriainen Meri
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


STESIDES
Open, non-randomized, uncontrolled, multicenter dose-escalation, first-in-human study with a dose expansion. Safety and pharmacokinetics of ODM-209 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer or estrogen receptor- positive, HER2 negative advanced breast cancer

Kyseessä vaiheen Ia / Ib tutkimus, joka turvallisuus- ja imeytymistutimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenipositiivista ja HER2 -negatiivista levinnyttä rintasyöpää sairastavilla potilailla.

Päätutkija: Utriainen Tapio
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


CLEE011A2207
A phase II, multicenter, randomized, open-label study to evaluate the safety and efficacy of 400mg of ribociclib in combination with non-steroidal aromatase inhibitors for the treatment of pre- and postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2 negative advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced  disease.

Kyseessä vaiheen II avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 400mg ribosiklibiannoksen turvallisuutta ja tehoa, kun sitä käytetään yhdessä non- steroidaalisen aromataasiestäjän kanssa hormonireseptoripositiivisen, HER2 negatiivisen levinneen rintasyövän hoitoon pre- ja postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa levinneeseen rintasyöpään

Päätutkija: Ahola Tytti
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


BOLD
A Randomized Phase III Study Comparing Trastuzumab, Pertuzumab plus Docetaxel ( TPD) Followed by 3 Cycles of Chemotherapy to the Current Standard Regimen as the Treatments of Early HER2-positive Breast Cancer

Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia (TPD) sekä kolmea tavanomaista sytostaattikuuria käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa

Päätutkija: Joensuu Heikki
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


IMPASSION
A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study of the efficacy and safety of atezolizumab plus chemotherapy for patients with early relapsing recurrent (inoperable locally advanced or metastatic) triple-negative breast cancer

Tässä tutkimuksessa arvioidaan atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän tehokkuutta ja turvallisuutta lumelääkkeen ja solunsalpaajahoidon yhdistelmään verrattuna tutkittavilla, joilla on leikkaukseen soveltumaton uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Päätutkija: Meri Utriainen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib combined with Standard Adjuvant Endocrine Therapy versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients with High Risk, Node Positive, Early Stage,Hormone Receptor Positive,Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast Cancer

Päätutkija: Paul Nyandoto
Päijät-Hämeen keskussairaala, syöpätautien poliklinikka, Lahti
Yhteystiedot: syöpätautien poliklinikka 03 819 4741 (tutkimushoitaja)


BOLD
A Randomized Phase III Study Comparing Trastuzumab, Pertuzumab plus Docetaxel ( TPD) Followed by 3 Cycles of Chemotherapy to the Current Standard Regimen as the Treatments of Early HER2-positive Breast Cancer

Binary HER2 inhibition Or Long Duration-1 ( BOLD-1) ( HER2 :n kaksoisesto vai hoidon pitkä kesto)

Tutkimuksen tarkoituksen on selvittää, onko lyhytkestoinen hoito ( TDP) teholtaan ja haitoiltaan parempi, yhtä hyvä vai huonompi kuin tavanomainen hoito. Tavanomainen hoito sisältää trastuzumabia ja docetakselia, mutta ei pertuzumabia.Tavanomaisessa hoidossa trastuzumabi jatkuu ad.12 kk.päättymisen jälkeen trastuzumabia 42 viikon ajan. Puolet tutkimukseen osallistuvista potilasta ( ryhmä A) saa trastuzumabia, pertuzumabia ja dosetakselia 9 viikon ajan ja toinen puoli ( ryhmä B) saa trastuzumabia ja dosetakselia 9 viikon ajan sekä vielä solunsalpaajahoidon

Päätutkija: Paul Nyandoto
Päijät-Hämeen keskussairaala, syöpätautien poliklinikka, Lahti
Yhteystiedot: syöpätautien poliklinikka 03 819 4741 (tutkimushoitaja)


Suolistosyöpä

Tällä hetkellä  potilalle avoimia tutkimuksia ei ole käynnissä


ALL – Akuutti lymfaattinen leukemia

A Phase 2 Study of Inotuzumab Ozogamicin (INO) Combined to Chemotherapy in Older Patients with Philadelphia Chromosomenegative CD22+ B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia

Päätutkija: Ulla Wartiovaara-Kautto
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


NOPHO-ALL 2008: Treatment Protocol for Children and young adults (1-45 years of age) with Acute Lymphoblastic Leukemia

Päätutkija: Ulla Wartiovaara-Kautto
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


A Phase 3, Randomized, Open-label, Multicenter Study comparing Ponatinib Versus Imatinib,
Administered in Combination With Reduced-Intensity Chemotherapy, In Patients With Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome-Positive Acute-Lymphoblastic Leukemia (Ph+ALL)

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


AML – akuutti myelooinen leukemia

A Phase 1b, multi-arm, open-label study of PDR001 and/or MBG453 in combination with decitabine in patients with acute myeloid leukemia or high risk myelodysplastic syndrome.

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, phase III study of idasanutlin, an MDM2 antagonist, with cytarabine versus cytarabine plus placebo in patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML). MIRROS

Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu III vaiheen monikeskustutkimus, jossa idasanutliinin ja sytarabiinin yhdistelmää verrataan sytarabiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään uusiutuneen tai hoitoon huonosti reagoivan akuutin myelooisen leukemian hoidossa.

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


A Phase 1b, multi-arm, open-label study of HDM201 in combination with MBG453 or venetoclax in adult subjects with acute myeloid leukemia (AML) or high risk myelodysplastic syndrome (MDS).

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


An open-label, multi–center, Phase IIIb study to assess the safety and efficacy of midostaurin (PKC412) in patients 18 years of age or older with newly-diagnosed FLT3-mutated Acute Myeloid Leukemia who are eligible for ”7+3” or ”5+2” chemotherapy

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan midostauriinin turvallisuutta ja tehokkuutta hiljattain todetun akuutin myelooisen leukemian hoidossa vähintään 18-vuotiailla tutkittavilla, joiden sairauteen liittyy FLT-3-geenin mutaatio ja jotka soveltuvat saamaan tavanomaista solunsalpaajahoitoa.

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


KML – Krooninen myelooinen leukemia

Persistence of major molecular remission (MR3) in chronic myeloid leukemia after a second stop of TKI treatment in patients who failed an initial stop attempt. DASTOP2

Etenevä monikeskustutkimus, jossa tutkitaan tyrosiinikinaasiestäjä (TKE) lääkityksen lopettamismahdollisuutta kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavilla potilailla,
joilla ensimmäinen TKE-lääkityksen lopettamisyritys ei ole onnistunut.

Päätutkija: Satu Mustjoki
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


Stusy of efficacy and safety of long-acting low dose Ropeginterferon in patients with chronic myeloid leukemia treated with Bosutinib from diagnosis: A randomized prospective trial.

Päätutkija: Perttu Koskenvesa
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


KLL – Krooninen lymfaattinen leukemia

A Phase 3 multicenter, randomized, open-label study of standard chemotherapy plus rituximab versus venetoclax plus rituximab versus venetoclax plus obinutuzumab versus venetoclax and
ibrutinib plus obinutuzumab in physically fit patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia without TP53 del/mut. CLL13/GAIA

Vaiheen 3 satunnaistettu, prospektiivinen, avoin monikeskustutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan rituksimabin ja venetoklaksin yhdistelmään, obinututsumabin ja venetoklaksin yhdistelmään sekä obinututsumabin, ibrutinibin ja venetoklaksin yhdistelmään hyväkuntoisilla potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton krooninen lymfaattinen leukemia, johon ei liity 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota.

Päätutkija: Vesa Lindström
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


MDS – Myelodysplastinen oireyhtymä

Not open for inclusion at the moment.

Potilaita rekrytoivia myelodysplastiseen oireyhtymään liittyviä tutkimuksia ei tällä hetkellä ole käynnissä.


Myelooma

A prospective phase II study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamethasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible patients

Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: Iksatsomibi+lenalidomidi+deksametasoni (IRd) -alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto, IRd-konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukainen ylläpitohoito iksatsomibi+lenalidomidilla tai lenalidomidilla.

Päätutkija: Raija Silvennoinen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


A phase 1 multicenter, open-label study to assess the safety, pharmacokinetics and preliminary efficacy of cc-92480 in combination with dexamethasone in subjects with relapsed and refractory multiple myeloma.

Vaiheen 1 avoin monikeskustutkimus, jossa selvitetään CC-92480:n turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja alustavaa tehokuutta yhdessä deksametasonin kanssa tutkittavilla, joilla on uusiutunut ja aiempiin hoitolinjoihin reagoimaton multippeli myelooma.

Päätutkija: Pekka Anttila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


 

Lasten tutkimukset

ALL – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

NOPHO-ALL 2008: Treatment Protocol for Children (1.0 – 17.9 years of age) and young adults (18-45 years of age) with Acute Lymphoblastic Leukemia

Hoito-ohjelma akuuttia lymfoblastileukemiaa sairastaville lapsille (1.0-17.9 vuoden ikäisille) ja nuorille aikuisille (18-45 vuoden ikäisille)

Tutkimuksessa verrattiin satunnaistetusti tehostettua alkuhoidon jälkeistä merkaptopuriinihoitoa tavanomaiseen ja jaksoittaista asparaginaasihoitoa tavanomaiseen jatkuvaan hoitoon. Tutkimuksen perusteella tehostettu merkaptopuriinihoito ei parantanut hoitotuloksia ja jaksoittainen asparaginaasihoito aiheutti vähemmän haittoja kuin jatkuva hoito, joten nämä hoidot ovat tällä hetkellä (2018) ALL:n käypä hoito tässä potilasryhmässä.

Päätutkija: Kim Vettenranta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


TEAM: A phase I-II study of 6-Thioguanine in Combination with Methotrexate and 6-Mercaptopurine during maintenance 2 therapy of childhood, adolescent and adult Acute Lymphoblastic Leukemia

Faasin I-II tutkimus 6-tioguaniinin, metotreksaatin ja merkaptopuriinin yhdistelmähoidosta akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoidossa

Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tavoitteena on tutkia voidaanko akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoidon tehoa parantaa lisäämättä hoidon sivuvaikutuksia lisäämällä tavanomaisen merkaptopuriinin ja metotreksaatin yhdistelmään 6-tioguaniini -lääkitys.

Päätutkija: Jukka Kanerva
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


ALL relapsi – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

InReALL SR 2010: International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed ALL 2010; A randomized Phase III Study Conducted by the Resistant Disease Committee of the International BFM Study Group

Uusiutuneen lapsuusiän lymfoblastilymfooman standardi riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on satunnaistetusti verrata kahta vakiintunutta solunsalpaajahoito-ohjelmaa uusiutuneen akuutin lymfoblastileukemian standardiriskin tautimuodon hoidossa (saksalaisperäinen BFM-ohjelma ja englantilainen mitoksantronipohjainen R3-ohjelma). Lisäksi kummassakin tutkimushaarassa tutkitaan satunnaistetusti parantaako solunsalpaajahoitoon lisätty leukemiasoluihin kohdistettu CD22 vasta-ainehoito epratutsumabi hoitotuloksia.

Päätutkija: Päivi Lähteenmäki Turku, Mervi Taskinen HUS
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


INTERFANT ALL – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

INTERFANT-06: INTERNATIONAL COLLABORATIVE TREATMENT PROTOCOL FOR INFANTS UNDER ONE YEAR WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC OR BIPHENOTYPIC LEUKEMIA

Kansainvälinen monikeskus / hoitotutkimus alle 1 vuotiaille akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) tai bifenotyyppistä leukemiaa sairastaville lapsille

Tutkimuksen perushoitona on Interfant-99 hoitokaavion solunsalpaaja ohjelma uudella hoitojaksolla vahvistettuna. Tätä verrataan toiseen hoito-ohjelmaan, jossa tämän sijasta käytetään kahta ns. myeloista solunsalpaajajaksoa. Hoitoryhmät määritellään iän, valkosolujen määrän ja kromosomilöydösten perusteella.

Päätutkija: Olli Lohi Tampere, Kirsi Jahnukainen HUS
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


AML – AKUUTTI MYELOOINEN LEUKEMIA

Research study for treatment of children and adolescents with acute myeloid leukaemia 0-18 years, NOPHO-DBH AML 2012 Protocol

Lasten ja nuorten akuutin myeloisen AML leukemian lääketutkimus NOPHO-DBH 2012

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää voidaanko taudin uusiutumisen riskiä pienentää parantamalla kahden ensimmäisen solunsalpaajahoidon riskiä vertaamalla onko DaunoXome tehokkaampi antrasykliini solunsalpaaja kuin Mitoxantrone sekä onko FLADx tehokkaampi solunsalpaajayhdistelmä kuin ADxE. Hoitojaksot valitaan randomisaatioilla.

Päätutkija: Kirsi Jahnukainen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


EWING SARKOOMA

Ewing 2008: Study in Localized and Disseminated Ewing Sarcoma

Ewing 2008: Paikallisen ja levinneen Ewingin sarkooman hoitotutkimus

Satunnaistetussa hoitotutkimuksessa tutkittiin tsoledroninhapon ja korkea-annossytostaattihoidon mahdollista ennustetta parantavaa vaikutusta. Satunnaistaminen on nyt lopetettu ja potilaat hoidetaan hoitavan lääkärin harkinnan mukaisesti. Tutkimustulokset valmistuvat keväällä 2019.

Päätutkija: Jukka Kanerva
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


ALL/FORUM – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

ALL SCTped 2012 FORUM: Allogeneic Stem Cell Transplantation in Children and Adolescents with Acute Lymphoblastic Leukaemia

Allogeeninen kantasolusiirto (SCT) lapsuusiän akuutin lymfoblastileukemian (ALL) hoidossa

Kyseessä on lasten allogeenisiin kantasolusiirtoihin liittyvä tutkimus-ja hoito-ohjelma, jossa yli 4-vuotiaat ALL potilaat satunnaistetaan esihoidon suhteen joko pelkän lääkehoidon (Treo/Flu/TT) tai säde-ja lääkehoidon (TBI/VP16) ryhmiin. Alle 4-vuotiaat saavat lääkkeellisen esihoidon. Kyseesssä on TBI:N suhteen ns. non-inferiority tutkimusasetelma

Päätutkija: Kim Vettenranta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


EWING relapsi SARKOOMA

rEECur: International Randomised Controlled Trial of Chemotherapy for the Treatment of Recurrent and Primary Refractory Ewing Sarcoma

Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewining sarkooman kemoterapiasta

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää paras mahdollinen lääkehoito vaikeaa Ewingin sarkoomaa sairastaville potilaille. Potilaat satunnaistetaan tutkimuksen alussa yhteen neljästä lääkehoitohaarasta.

Päätutkija: Jukka Kanerva
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


B-NHL LYMFOOMA

B-NHL 2013: Treatment protocol of the NHL-BFM and the NOPHO study groups for mature aggressive B-cell lymphoma and leukemia in children and adolescents

Lapsuus-ja nuoruusiän kypsän B-solulymfooman ja Burkittin leukemian eurooppalainen hoito-ja tutkimusohjelma

Tavoitteena on parantuneiden potilaiden osuuden kasvattaminen lisäämällä hoitoon Rituximabi sekä haittavaikutusten vähentäminen korvaamalla osalla riskiryhmistä antrasykliinit Rituximabilla

Päätutkija: Pasi Huttunen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


NHL LYMFOOMA

Central nervous system involvement in non-Hodgin´s lymphoma among children and adolescents

Lapsuus-ja nuoruusiän non-Hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon

Tutkimme aiempaa herkemmillä diagnostisilla menetelmillä (virtaussytometria), kuinka yleistä on non-Hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon sekä selvitämme keskushermoston vähäisen lymfoomasolumäärän merkitystä taudin ennusteeseen. Kyseessä laaja kansainvälinen monikeskustutkimus.

Päätutkija: Kaisa Vepsäläinen Kuopio, Pasi Huttunen HUS
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


GLIOBLASTOOMA HR

M14-483 / 1414-BTG: A randomized phase II study of the EORTC Brain Tumor Group, ABT-414 alone or ABT-414 plus temozolomide versus lomustine or temozolomide for recurrent glioblastoma

Satunnaistettu II vaiheen tutkimus, jossa arvioidaan ABT-414 -valmistetta yksin tai yhdessä temotsolomidin kanssa verrattuna lomustiiniin tai temotsolimidiin potilailla,
joilla on uusiutunt glioblastooma

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida parantaako ABT-414 yksin tai yhdessä temotsolomidin kanssa kokonaiselossaoloa, etenemisvapaata elossaoloa, kasvainvastetta,
elämänlaatua, elossaoloa ilman neurologista huononemista ja steroidien käyttöä verrattuna tavanomaiseen lomustiini-tai temotsolomidimonoterapiaan tai
temotsolomidiuusintahoitoon potilailla, joilla on keskitetysti arvioitu, uusiutunut glioblastooma, johon liittyy EGRF-amplifikaatio

Päätutkija: Virve Pentikäinen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


MEDULLOBLASTOOMA LR ja SR

SIOP PNET 5 MEDULLOBLASTOOMA: AN INTERNATIONAL PROSPECTIVE STUDY ON CLINICALLY STANDARD-RISK MEDULLOBLASTOMA IN CHILDREN OLDER THAN 3 TO 5 YEARS WITH LOW-RISK BIOLOGICAL PROFILE (PNET 5 MB – LR) OR AVERAGE-RISK BIOLOGICAL PROFILE (PNET 5 MB -SR), SIOP PNET 5 Medulloblastoma

Kansainvälinen prospektiivinen tutkimus kliinisen standardiriskin medulloblastooman hoidosta yli 3-5 vuotiailla lapsilla, joiden kasvaimella on matalan riskin biologiset ominaisuudet
PNET5-MB-LR tai keskiriskin biologiset ominaisuudet PNET5-MB-SR

Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää sädeherkistäjänä käytettävän karboplatiinin tehoa parantaa keskiriskin medulloblastoomapotilaiden ennustetta (PNET5 MB-SR sekä selvittää voiko matalariskin medulloblastoomapotilaiden (PNET5 MB-LR) hoidon intensiteettiä keventää ennusteen kärsimättä hoidon myöhäishaittojen vähentämiseksi

Päätutkija: Virve Pentikäinen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


HR NBL NEUROBLASTOOMA

HR-NBL-1.8 / SIOPEN: High risk neuroblastoma study 1.8 of Siop-Europe (Siopen)

Korkean riskin neuroblastooma tutkimus Siopen

Kyseessä on lapsuusiän neuroblastooman tutkimus-ja hoito-ohjelmakokonaisuus, jonka ns. ylläpitovaiheessa potilaat saavat neuroblastoomasoluihin kohdennetun vasta-ainehoidon (anti-GD2, CH14.18/CHO) joko yhdessä aldesleukiinin (IL2) kanssa tai ilman sitä sekä syöpäsolukon kypsymistä edistävän (cis-retinoidi) lääkityksen tarkoituksella lisätä pysyvän remission todennäköisyyttä

Päätutkija: Kim Vettenranta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet