Tällä hetkellä potilaita otetaan seuraaviin tutkimuksiin:


Epiteliaalinen munasarjasyöpä

A randomized, double-blind, phase 3 comparison of platinum-based therapy with TSR-042 and niraparib versus standard care platinum-based therapy as first-line treatment of stage III or IV nonmucinous epithelial ovarian cancer

Kyseessä on kansainvälinen, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kontrolloitu vaiheen 3 monikeskustutkimus potilailla, joilla on hiljattain diagnosoitu levinneisyysasteen III tai IV vahva-asteinen ei-musinoottinen epiteliaalinen munasarjan, munanjohtimen tai vatsakalvon syöpä. Tämän lääketutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko TSR-042 ja niraparibi tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä munasarjasyövän hoidossa, kun niitä annetaan samanaikaisesti normaalihoidon kanssa. Tutkittavien lukumäärä koko tutkimuksessa on 960, joista HUS:n tavoitteena on 5.

Päätutkija: Loukovaara Mikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Naistenklinikka

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, HUS Naistenklinikka
mikko.loukovaara@hus.fi


Eturauhassyöpä

STESIDES: Open, non-randomized, uncontrolled, multicenter dose-escalation, first-in-human study with a dose expansion. Safety and pharmacokinetics of ODM-209 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer or estrogen receptor- positive, HER2 negative advanced breast cancer

Kyseessä vaiheen Ia / Ib tutkimus, joka turvallisuus- ja imeytymistutimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenipositiivista ja HER2 -negatiivista levinnyttä rintasyöpää sairastavilla potilailla.

Päätutkija: Utriainen Tapio
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


CYPIDES: Safety and pharmacokinetics of ODM-208 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer

Kyseessä vaiheen I turvallisuus ja imeytymistutkimus ODM-208 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Päätutkija: Utriainen Tapio
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


THORIUM PSMA: A Phase 1, open label, first in human, multi center, study to evaluate the safety, tolerability, pharmacokinetics and anti tumor activity of a thorium-227 labeled antibody-chelator conjugate BAY 2315497 injection, in patient with metastatic castration resitent prostate cancer

Vaiheen 1 tutkimus, jossa arvioidaan radioaktiivisella torium-227-isotoopilla merkittyä vasta-ainetta (BAY 2315497) kastraatioresistenttiä etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavien potilaiden hoidossa.

Päätutkija: Vaalavirta Leila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


HERO: randomized, open-label, parallel group efficacy and safety study to evaluate oral daily relugolix 120 mg to Leuprolide in patients with androgen-sensitive advanced prostate

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata suun kautta otettavan GnRH agonistin tehoa ja turvallisuutta pistettävään GnRH analogiin (Leuprolidiin) hormonisensitiivisen edenneen eturauhassyövän hoidossa.

Päätutkija: Taari Kimmo
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


LIDDS: A Single Blind, Two-Stage Dose Finding Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of a Single Liproca® Depot Injection into the Prostate in Patients with Localized Prostate Cancer, Assigned to Active Surveillance who are at High Risk for Disease Progression (followed by an Open Label Extension with a Repeat Injection (Optional)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää korkeinta siedettävää annosta 2-hydroksiflutamidia ruiskeena suoraan eturauhasessa olevaan syöpäkudokseen tai sen läheisyyteen annettaessa
ja arvioida lääkkeen tehoa ja turvallisuutta paikallisen eturauhassyövän hoidossa

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


ProScreen: A Randomized Trial of Early Detection of Clinically Significant Prostate Cancer (ProScreen) (ProScreen)

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää onko kolmiportaisen (PSA- 4K – MRI) eturauhassyövän seulonnan avulla vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta lisäämättä merkittävästi haittoja (ylidiagnostiikka, kustannukset)

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


PRIAS: Prostate cancer Research International: Active Surveillance – guideline and study for the expectant management of localized prostate cancer with curative intent

Tutkimuksessa selvitetään aktiiviseurannan turvallisuutta hyväennusteisen eturauhassyövän hoitona

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


SPCG-15: Primary Radical Prostatectomy Versus Primary Radiotherapy for Locally Advanced Prostate Cancer: an Open Randomized Clinical Trial

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vähentääkö radikaaliprostatektomia (tutkimushoito) eturauhassyöpäspesifistä kuolleisuutta säde- ja hormonihoidon yhdistelmään (normaalihoito) verrattuna paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä.

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


RAMPP: Multicentric, Prospective, Randomized Controlled Trial Comparing Best Systemic Therapy (BST) With Radical Prostatectomy or BST Alone in the Management of Men With Pauci-metastatic Prostate Cancer

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää radikaaliprostatektomian tehoa ja turvallisuutta standardihoitoon verrattuna oligometastaattisen eturauhassyövän hoitona.

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


DEDUCER: Development of Diagnostics and Treatment of Urological Cancers

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää voidaanko uuden teknologian keinoin (geeniteknologia ja lääkeherkkyyden ja resistenssin määritys) pitkälle edenneessä urologisessa syövässä löytää uusia hoitovaihtoehtoja.

Lisäksi tutkimuksessa pyritään parantamaan urologisten syöpien diagnostiikkaa.

Päätutkija: Antti Rannikko
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


FinnBladder 9: Treatment of Ta Bladder Cancer in High Risk of Recurrence – Fluorescence Cystoscopy With Optimized Adjuvant Mitomycin-C (FinnBladder 9)

Tutkimuksessa selvitetään fluoresoivan tekniikan ja optimoidun mitomyciini-C instillaation tehoa potilailla, joilla on korkean uusiutumisriskin virtsarakkosyöpä

Päätutkija: Riikka Järvinen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Vatsakeskus, Urologia
Yhteystiedot: Tutkimushoitaja 0502471345


Ruuansulatuskanavan tukikudoksen harvinainen pehmytkudossarkooma

The stop-GIST-trial: Discontinuation of imatinib in patients with oligo-metastatic gastrointestinal stromal tumor that has become radiologically undetectable with treatment. A prospective multicenter phase II trial

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko imatinibihoito lopettaa niillä potilailla, joiden pesäkkeet on poistettu ja joita on seurattu pitkään lääkehoidon aikana ilman, että GIST on edennyt.

Päätutkija: Katriina Peltola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


SSGXXII: A randomized phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumor (GIST)

Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibihoidon vertailu potilailla,
joilla GISTin uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi: satunnaistettu tutkimus

Päätutkija: Katriina Peltola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Kolangiokarsinooma

FIGHT-302: A phase 3, open-label, randomized, active-controlled, multicenter study to evaluate the efficacy and safety of pemigatinib versus cemsitabine plus cisplatin chemotherapy in first-line treatment of paticipants with unresectable or metastatic cholangiocarcinoma with FGFR2 rearrangement FIGHT-302

Vaiheen III avoin, satunnaistettu, aktiivikontrolloitu monikeskustutkimus Pemigatinib-valmisteen tehon ja turvallisuuden tutkimiseksi verrattuna gemsitabiini- sisplatiini- splinsalpaajahoitoon ensilinjan hoitona potilaille, joilla on leikkaushoitoon soveltumaton tai metastattinen kolangiokarsinooma FGFR-2 mutaatiolla.

Päätutkija: Peltola Katriina
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Useamman syöpätyypin tutkimukset / Kiinteät kasvaimet

MATINS: A Study to Evaluate Safety, Tolerability and Preliminary Efficacy of FP-1305 in Cancer Patients

Vaiheen I/II avoin, kolmivaiheinen, siedetyn annoksen määritys ja erillisten kohorttien tutkimus, jossa tutkitaan CLEVER-1-vasta-aine FP-1305:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja alustavaa tehoa tutkittavilla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus (”MATINS -tutkimus”)

Päätutkija: Annika Pasanen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Kasvaimen alkuperä tuntematon NUD

CUPISCO: A phase II, randomized, active-controlled, multi-center study comparing the efficacy and safety of targeted therapy or cancer immunotherapy guided by genomic profiling versus platinum-based chemotherapy in patients with cancer of unknown primary site who have received three cycles of platinum douplet chemotherapy

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida syövän geeniprofiloinnin avulla määritetyn täsmähoidon tai immuunihoidon tehokkuutta ja turvallisuutta platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna syöpäpotilailla, joilla alkuperäisen kasvaimen sijainti ei ole tiedossa ja jotka ovat saaneet kahta eri solunsalpaajaa sisältävää platinapohjaista hoitoa kolmen hoitosyklin ajan.

Päätutkija: Pia Suonpää
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Keuhkosyöpä

THORIUM: An open-label, first-in-human, multi-center study to evaluate the safety, tolerability, pharmocokinetics and anti-tumor activity of thorium-227 labeled antibody-chelator conjugate, BAY 2287411 injection, in patients with solid tumors known to express mesothelin

Kyseessä on vaiheen I tutkimus, jossa arvioidaan radioaktiivisella torium- 227- isotoopilla merkittyä vasta-ainetta niiden potilaiden hoidossa, joilla on mesoteliinia ilmentävä kasvain.

Päätutkija: Vaalavirta Leila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Lymfooma

ENRICH: Randomised, open label study of Rituximab / Ibrutinib vs Rituximab / Chemotherapy in older patients
with untreated mantle cell lymphoma

ENRICH – Avoin, satunnaistettu tutkimus rituksimabi+ibrutinibi-hoidosta verrattuna rituksimabisolunsalpaajahoitoon yli 60-vuotiailla manttelisolulymfoomaa sairastavilla potilailla ensilinjan hoitona.

Päätutkija: Annika Pasanen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


NP30179: A Multicenter, open-label, phase I study to evaluate the safety, tolerability and pharmacokinetics of
escalating doses of RO7082859 as a single agent and in combination with obinutuzumab administered
after a fixed, single dose pre-treatment of obinutuzumab ( Gazyva/ Gazyvaro ) in patient with relapsed /
refractory B-cell Non Hodgin`s Lymphoma.

Vaiheen I avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan RO7082859- valmisteen turvallisuutta,
siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa, kun sitä annetaan ainoana lääkkeenä ja yhdessä obinututsumabin
kanssa suurenevina annoksina tutkittaville, joilla on uusiutunut tai hoitoon reagoimaton B-solujen NonHodginin lymfooma ja jotka ovat saaneet ensihoitona kiinteän kerta-annoksen obinututsumabia

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


BIO-CHIC: Biomarker driven and dose intensified chemoimmunotherapy with early CNS prophylaxis in patients less than 65 years with high risk diffuse large B-cell lymphoma

Kyseessä on vaiheen II monikeskustutkimus.   Biologisen  riskin mukainen diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostolymfooman estohoidolla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimeksiantama tutkimus, jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Pohjoismainen lymfoomaryhmä.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


BREBEN: A phase 1/2 study of combination of pixantrone, etoposide, bendamustine and in CD-20 positive tumors, rituximab in patients with relapsed aggressive non-Hodgkin lymphomas of B- or T- cell phenotype- The PREBEN study

Kyseessä on vaiheen ½ tutkimus piksantroni- etoposidi- bendamustiini- rituksimabi ( CD20- positiivisille kasvaimille )  yhdistelmähoidosta uusiutuneessa nopeakasvuisessa B- tai T soluisessa imukudossyövässä.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


CHRONOS-4: A phase III, randomized, double-blind, controlled, multicenter study of intravenous PI3K inhibitor copanlisib in combination with standard immunochemotherapy versus standard immunochemotherapy in patients with relapsed indolent non-Hodgkin’s lymphoma (iNHL)- CHRonos-4

Kyseessä vaiheen III lääketutkimus, jossa arvioidaan kopanlisibia uusiutuneen, hitaasti etenevän non- Hodgkin lymfooman hoidossa.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


JCAR: A phase 2, single-arm, multi-cohort, multi-center trial to determine the efficacy and safety of JCAR017 in adult subjects with aggressive B-cell Non-Hodgkin lymphoma

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokeellisen hoidon JCAR017N tehoa ja turvallisuutta aggressiivista non-Hodgin-B-solulymfoomaa sairastavilla aikuisilla

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


LYMRIT: A phase I/II study of lutetium (177Lu)-lilotomab satetraxetan (Betalutin®) antibody-radionuclide-conjugate for treatment of relapsed non-Hodgkin lymphoma.

Kyseessä vaiheen II tutkimus, jossa tutkitaan uuden tyyppistä Betalutin nimistä radioimmunoterapiaa  uusiutuneessa non- Hodgkinin lymfoomassa.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


TRIANGLE:  Autologous Transplantation after rituximab/Ibrutinib/Ara-c containig induction generalized mantle cell lymphoma- a randomized European mcl network trial

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia autologista kantasolusiirtoa ja eri lääkkeiden yhdistelmähoitoa manttelisolulymfoomassa. Tutkimuksen tavoitteena on saada käyttöön nykyistä hoitoa parempia ja pysyvämpiä tuloksia tuottava hoito.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


SAKK 35/14: Rituximab with or without Ibrutinib for untreated patients with advanced follicular lymphoma in need of therapy. A randomized, double-blinded, SAKK and NLG collaborative Phase II trial.

Satunnaistettu kaksoissokkoutettu SAKK & NLG faasi II monikeskustutkimus, jossa tutkitaan Rituksimabia käytettynä yksin tai yhdessä ibrutinibin kanssa aikaisemmin hoitamattomien hoidon tarpeessa olevien edennetty follikulaarista lymfooma sairastavien potilaiden hoitona.

Päätutkija: Hernberg Micaela
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Melanooma

CA224-047: A randomized, douple-blind, phase 2/3 study of relatlimab combined with nivolumab versus nivolumab
in participants with previously untreated metastatic or unresectable melanoma.

Tutkimuksen tavoitteena on verrata relatlimabi-nivolumabiyhdistelmähoitoa nivolumabihoitoon
tutkittavilla, joilla on aiemmin hoitamaton etäpesäkkeinen tai leikkaukseen soveltumaton melanooma.

Päätutkija: Micaela Hernberg
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


CA224-020: A Phase 1/2a Dose Escalation and Cohort Expansion Study of the Safety, Tolerability, and Efficacy of Anti-LAG-3 Monoclonal Antibody (BMS-986016). Administered Alone and in Combination with Anti-PD-1 Monoclonal Antibody (Nivolumab, BMS-936558) in Advanced Solid Tumors

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia anti-LAG-3 -vasta-aineen turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa annosteltuna joko yksinään yhdessä nivolumabin kanssa edenneissä kiinteissä kasvaimissa.

Tällä hetkellä tutkimus avoin vain melanoomapotilaille.

Päätutkija: Katriina Peltola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


CA209-76K: A Phase III randomized, double-blind study of adjuvant immunotherapy with nivolumab versus
placebo after complete resection of tage IIB/ C melanoma

Vaiheen III , satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa liitännäishoitona annettavan nivolumabin
tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä verrataan lumelääkkeeseen varhaisen vaiheen melanoomapotilailla,
joille on tehty kasvaimen täydellinen poistoleikkaus

Päätutkija:
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Munuaissyöpä


COSMIC XL184-313: A Randomized, Double-Blind, Controlled Phase 3 Study of Cabozantinib in Combination with Nivolumab and Ipilimumab versus Nivolumab and Ipilimumab in Subjects with Previously Untreated Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma of Intermediate or Poor Risk

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu , vaiheen 3 lääketutkimus, joka selvittää kabotsantinibin, nivolumabin ja
ipilimumabin yhdistelmähoidon tehoa sekä turvallisuutta verrattuna nivolumabin ja ipilimumabin
yhdistelmähoitoon edenneessä munuaissyövässä.

Päätutkija: Katriina Peltola
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


Rintasyöpä

BORI: An open label, phase Ib, dose-escalation study evaluating the safety and tolerability of xentuzumab and abemaciclib in patients with locally advanced or metastatic solid tumors and in combination with endocrine therapy in patient with locally advenced or metastatic hormone receptor HER2-, breast cancer, followed by expansion cohorts.

Kyseessä vaiheen Ib tutkimus, jossa arvioidaan ksentutsumabin ja abemasiklibin vaikutuksia ja farmakokinetiikkaa sekä turvallisuutta ja siedettävyyttä yhdistettynä hormonihoitoon potilailla, joilla on paikallisesti levinnyt tai etäpesäkkeitä lähettänyt hormonireseptoripositiivinen ja HER2 negatiivinen rintasyöpä.

Päätutkija: Utriainen Meri
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


STESIDES: Open, non-randomized, uncontrolled, multicenter dose-escalation, first-in-human study with a dose expansion. Safety and pharmacokinetics of ODM-209 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer or estrogen receptor- positive, HER2 negative advanced breast cancer

Kyseessä vaiheen Ia / Ib tutkimus, joka turvallisuus- ja imeytymistutimus ODM-209 tutkimuslääkkeellä kastraatiohoitoon reagoimatonta etäpesäkkeistä eturauhassyöpää tai estrogeenipositiivista ja HER2 -negatiivista levinnyttä rintasyöpää sairastavilla potilailla.

Päätutkija: Utriainen Tapio
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


CLEE011A2207: A phase II, multicenter, randomized, open-label study to evaluate the safety and efficacy of 400mg of ribociclib in combination with non-steroidal aromatase inhibitors for the treatment of pre- and postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2 negative advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced  disease.

Kyseessä vaiheen II avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan 400mg ribosiklibiannoksen turvallisuutta ja tehoa, kun sitä käytetään yhdessä non- steroidaalisen aromataasiestäjän kanssa hormonireseptoripositiivisen, HER2 negatiivisen levinneen rintasyövän hoitoon pre- ja postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa levinneeseen rintasyöpään

Päätutkija: Ahola Tytti
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


BOLD: A Randomized Phase III Study Comparing Trastuzumab, Pertuzumab plus Docetaxel ( TPD) Followed by 3 Cycles of Chemotherapy to the Current Standard Regimen as the Treatments of Early HER2-positive Breast Cancer

Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia (TPD) sekä kolmea tavanomaista sytostaattikuuria käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa

Päätutkija: Joensuu Heikki
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


IMPASSION: A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study of the efficacy and safety of atezolizumab plus chemotherapy for patients with early relapsing recurrent (inoperable locally advanced or metastatic) triple-negative breast cancer

Tässä tutkimuksessa arvioidaan atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän tehokkuutta ja turvallisuutta lumelääkkeen ja solunsalpaajahoidon yhdistelmään verrattuna tutkittavilla, joilla on leikkaukseen soveltumaton uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Päätutkija: Meri Utriainen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Yhteystiedot/Contact information for : Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi


A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib combined with Standard Adjuvant Endocrine Therapy versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients with High Risk, Node Positive, Early Stage,Hormone Receptor Positive,Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast Cancer

Päätutkija: Paul Nyandoto
Päijät-Hämeen keskussairaala, syöpätautien poliklinikka, Lahti
Yhteystiedot: syöpätautien poliklinikka 03 819 4741 (tutkimushoitaja)


BOLD: A Randomized Phase III Study Comparing Trastuzumab, Pertuzumab plus Docetaxel ( TPD) Followed by 3 Cycles of Chemotherapy to the Current Standard Regimen as the Treatments of Early HER2-positive Breast Cancer

Binary HER2 inhibition Or Long Duration-1 ( BOLD-1) ( HER2 :n kaksoisesto vai hoidon pitkä kesto)

Tutkimuksen tarkoituksen on selvittää, onko lyhytkestoinen hoito ( TDP) teholtaan ja haitoiltaan parempi, yhtä hyvä vai huonompi kuin tavanomainen hoito. Tavanomainen hoito sisältää trastuzumabia ja docetakselia, mutta ei pertuzumabia.Tavanomaisessa hoidossa trastuzumabi jatkuu ad.12 kk.päättymisen jälkeen trastuzumabia 42 viikon ajan. Puolet tutkimukseen osallistuvista potilasta ( ryhmä A) saa trastuzumabia, pertuzumabia ja dosetakselia 9 viikon ajan ja toinen puoli ( ryhmä B) saa trastuzumabia ja dosetakselia 9 viikon ajan sekä vielä solunsalpaajahoidon

Päätutkija: Paul Nyandoto
Päijät-Hämeen keskussairaala, syöpätautien poliklinikka, Lahti
Yhteystiedot: syöpätautien poliklinikka 03 819 4741 (tutkimushoitaja)


Suolistosyöpä

Tällä hetkellä  potilaille avoimia tutkimuksia ei ole käynnissä.


ALL – Akuutti lymfaattinen leukemia

ALLTogether: Treatment Protocol for 18-45 years of age with Acute Lymphoblastic Leukemia patients. Same treatment protocol for 1-17 years of age patients.

Akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavien lasten (1-17v.) ja nuorten aikuisten (18-45 v.) hoitotutkimus. (alkamassa, rekrytointia ei vielä ole avattu)

Päätutkija: Ulla Wartiovaara-Kautto
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


Ponatinib-3001: An Efficacy Study Comparing Ponatinib Versus Imatinib, Administered in Combination With Reduced-Intensity Chemotherapy, in Participants With Newly Diagnosed Ph+ ALL.

Ensilinjan hoitotutkimus, jossa verrataan ponatinibia ja imatinibia yhdessä kevennetyn kemoterapian kanssa potilailla, joilla on äskettäin todettu Philadelphia kromosomipositiivinen akuutti lymfoblastileukemia (Ph+ ALL).

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


EWALL-INO: Study of Inotuzumab Ozogamicin (INO) Combined to Chemotherapy in Older Patients with Philadelphia Chromosomenegative CD22+ B-cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia.

Ensilinjan hoitotutkimus > 55-vuotiaille akuuttia B-soluista Philadelphia-negatiivista lymfaattista leukemiaa sairastaville potilaille.

Päätutkija: Ulla Wartiovaara-Kautto
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


T-PLL – T-solu Prolymfosyyttileukemia

M18-803: A Study Evaluating the Efficacy of Venetoclax Plus Ibrutinib in Subjects With T-cell Prolymphocytic Leukemia.

Avoin tutkimus, jossa arvioidaan venetoklaksin ja ibrutinibin yhdistelmähoidon tehoa T-soluisen prolymfosyyttileukemiean hoidossa.

Päätutkija: Mikko Keränen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


AML – akuutti myelooinen leukemia

CHDM201H12101C: Open-label study of HDM201 in combination with MBG453 or venetoclax in adult subjects with acute myeloid leukemia (AML) or high-risk myelodysplastic syndrome (MDS).

Avoin tutkimus HDM201-lääkeaineen ja MBG453:n tai venetoklaksin yhdistelmähoidosta akuuttia myelooista leukemiaa (AML) tai korkean riskin myelodysplastista oireyhtymää (MDS) sairastavilla potilailla.

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


CPDR001X2105: Open-label study of PDR001 and/or MBG453 in combination with decitabine in patients with acute myeloid leukemia or high risk myelodysplastic syndrome.

Avoin tutkimus, jossa PDR001- ja/tai MBG453-tutkimusvalmiste annetaan yhdessä desitabiinin tai atsasitidiinin kanssa potilaille, joilla on akuutti myelooinen leukemia tai suuren riskin myelodysplastinen oireyhtymä.

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


DCOne-002, Advance II: An international, Multicentre, Open-label Study to Evaluate The Efficacy and Safety of Two Different Vaccination Regimens of Immunotherapy with Allogeneic Dendritic Cells, DCP-001, in Patients with Acute Myeloid Leukemia that are In Remission with Persistent MRD.

Kansainvälinen, avoin monikeskustutkimus allogeenisella dendriittisoluterapialla (DCP-001), jossa verrataan kahden eri rokotusohjelman tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on jäännöstautipositiivinen (MRD+), remissiossa oleva akuutti myelooinen leukemia (AML).

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


DS303-A-U105: A Phase 1 Study of Milademetan in Combination With Quizartinib in Subjects With FLT3-ITD Mutant Acute Myeloid Leukemia That Are Relapsed/Refractory, or Newly Diagnosed and Unfit for Intensive Chemotherapy.

Vaiheen 1 tutkimus milademetaanista yhdessä kvitsartinibin kanssa tutkittavilla, joilla on FLT3-ITD-mutatoitunut akuutti myelooinen leukemia, joka on uusiutunut/vaikeahoitoinen tai äskettäin diagnosoitu ja sopimaton intensiiviseen kemoterapiaan.  (alkamassa)

Päätutkija: Mika Kontro
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


HO150, AMLSG 29-18: Open, multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study of ivosidenib or enasidenib in combination with induction therapy and consolidation therapy followed by maintenance therapy in patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia or myelodysplastic syndrome with excess blasts-2, with an IDH1 or IDH2 mutation, respectively, eligible for intensive chemotherapy.

Avoin, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu monikeskustutkimus ivosidenibillä tai enasidenibillä yhdessä induktio- ja konsolidaatiosolusalpaajahoidon kanssa, jota seuraa ylläpitohoitojakso, potilailla, joilla on vasta diagnosoitu IDH1- tai IDH2 -mutatoitunut akuutti myelooinen leukemia (AML) tai blastiylimääräinen myelodysplastinen oireyhtymä (MDS-EB2) ja joille intensiivinen solusalpaajahoito soveltuu.

Päätutkija: Mika Kontro
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


VenEx, FLG-V001: Open-Label Study of Venetoclax in Combination With Azacytidine in Acute Myeloid Leukemia Patients Selected Using Ex Vivo Drug Sensitivity Screening.

Avoin tutkimus, jossa venetoklaksia annetaan yhdessä atsasitidiinin kanssa akuuttia myelooista leukemiaa sairastaville potilaille, joiden hoito valitaan koeputkessa tehdyn lääkeherkkyystutkimuksen perusteella.

Päätutkija: Mika Kontro
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


KML – Krooninen myelooinen leukemia

BosuPeg (NordCML012) (Nordic CML Study Group) faasi III: Long-acting low dose Ropeginterferon in patients with chronic myeloid leukemia treated with Bosutinib from diagnosis.

Ensilinjan hoitotutkimus kroonisen vaiheen KML:ssa. Randomointi 3kk bosutinibihoidon jälkeen joko jatkamaan bosutinibia monoterapiana tai rinnalle liitettävän pegyloidun interferonin kanssa välin 3-24kk. Substudyssa tutkitaan bosutinibin +/- interferonin immunologisia ja kantasolutason vaikutuksia. Keskeinen tavoite on saavuttaa lääkkeettömän seurannan mahdollistava hoitovastetilanne 48kk hoidon jälkeen. Kokonaisseuranta-aika tutkittavalla seitsemän vuotta.

Päätutkija: Perttu Koskenvesa
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


DASTOP2 (NordCML011) (Nordic CML Study Group): Persistence of major molecular remission (MR3) in chronic myeloid leukemia after a second stop of TKI treatment in patients who failed an initial stop attempt. DASTOP2.

Aiemmin EURO-SKI kriteerien mukaan TKE-lääketauotusta kokeilleet KML-potilaat saavat tutkimuksessa 24kk hoitoa dasatinibilla, minkä jälkeen tauotusta yritetään uudelleen EURO-SKI-tutkimuksessa käytetyn seurantaohjelman mukaisesti. Dasatinibin annos alussa 70- 100mg x1 ja annoslaskut mahdollisia aina tasolle 20mg x1. Mukaan voidaan ottaa myös edeltävästi dasatinibia käyttäneet eikä heidän kohdallaan annosnostoa tehdä, jos vaste ei mitattavasti ole parannettavissa. Laaja laboratoriotutkimusohjelma tauotuksen mahdollistavien immunologisten ilmiöiden selvittelemiseksi. Mikäli lääke on tarve aloittaa uudelleen, siirrytään pitkäaikaishoidossa aiempaan lääkitykseen. Pohjoismaiden lisäksi mukana Saksa, Hollanti ja Ranska. Potilastavoite 140, rekrytoituja 9/2019 72.

Päätutkija: Satu Mustjoki
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


KLL – Krooninen lymfaattinen leukemia

ASSURE: Single-Arm Multicenter Study of Acalabrutinib (ACP-196) in Subjects With Chronic Lymphocytic Leukemia.

Tutkimuksen kuvaus: Yhden hoitohaaran monikeskustutkimus, jossa tutkitaan akalarutinibia (ACP-196) kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavilla tutkittavilla.

Päätutkija: Vesa Lindström
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


CJBH492A12101: Open-label Study of JBH492 in Patients With Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) and Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL)

Avoin tutkimus hoidosta JBH492-lääkeaineella uusiutunutta tai aiempiin hoitoihin reagoimatonta kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL) tai non-Hodginin lyffoomaa (NHL) sairastavilla potilailla.  (alkamassa)

Päätutkija: Vesa Lindström
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


MDS – Myelodysplastinen oireyhtymä

STIMULUS, CMBG453B12301: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase III Multi-center Study of Azacitidine With or Without MBG453 for the Treatment of Patients With Intermediate, High or Very High Risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) as Per IPSS-R, or Chronic Myelomonocytic Leukemia-2 (CMML-2)

Vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lume-kontrolloitu monikeskustutkimus atsasitidiinillä tai atsasitidiinillä yhdistettynä MBG453 -tutkimusvalmisteeseen potilailla, joilla on keskivaikean, korkean tai erittäin korkean riskin myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) IPSS-R -luokituksen mukaisesti arvioituna tai krooninen myelomonosyyttileukemia.

Päätutkija: Mika Kontro
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


Myelooma


CC-92480-MM-001: Open-label study to assess the safety, pharmacokinetics and preliminary efficacy of CC-92480 in combination with dexamethasone in subjects with relapsed and refractory multiple myeloma.

Tutkimuksen kuvaus: Avoin tutkimus, jossa selvitetään CC-92480:n turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja alustavaa tehokuutta yhdessä deksametasonin kanssa tutkittavilla, joilla on uusiutunut ja aiempiin hoitolinjoihin reagoimaton multippeli myelooma.

Päätutkija: Pekka Anttila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


ARROW2: Open-label Study Comparing Once-weekly vs Twice-weekly Carfilzomib in Combination With Lenalidomide and Dexamethasone in Subjects With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma.

Avoin tutkimus, jossa verrataan kerran tai kahdesti viikossa annettavaa karfiltsomibia yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa tutkittavilla, joilla on uusiutunut tai aiempiin hoitoihin reagoimaton multippeli myelooma.  (alkamassa)

Päätutkija: Pekka Anttila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


Sirppisoluanemia

STAND: A Phase III, Multicenter, Randomized, Double-blind Study to Assess Efficacy and Safety of Crizanlizumab, With or Without Hydroxyurea/ Hydroxycarbamide Therapy, in Adolescent and Adult Sickle Cell Disease Patients With Vaso-Occlusive Crises (STAND).

Vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, jossa tutkitaan kritsanlitsumabin tehoa ja turvallisuutta 12 vuotta täyttäneillä sirppisoluanemiapotilailla sirppisolukriisien estossa yksin tai aiemman hydroksiurea- ja/tai L-glutamiinilääkityksen lisänä.

Päätutkija: Ulla Wartiovaara-Kautto
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus


Lasten tutkimukset

ALL – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

ALLTogether: A Treatment Protocol for Children 1 – 17 years and young adults 18-45 years with Acute Lymphoblastic Leukemia.

Akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavien lasten (1-17 v.) ja nuorten aikuisten (18-45 v.) hoitotutkimus.

Päätutkija: Mervi Taskinen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


TEAM: A phase I-II study of 6-Thioguanine in Combination with Methotrexate and 6-Mercaptopurine during maintenance 2 therapy of childhood, adolescent and adult Acute Lymphoblastic Leukemia

Faasin I-II tutkimus 6-tioguaniinin, metotreksaatin ja merkaptopuriinin yhdistelmähoidosta akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoidossa

Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tavoitteena on tutkia voidaanko akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoidon tehoa parantaa lisäämättä hoidon sivuvaikutuksia lisäämällä tavanomaisen merkaptopuriinin ja metotreksaatin yhdistelmään 6-tioguaniini -lääkitys.

Päätutkija: Jukka Kanerva
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


ALL relapsi – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

InReALL SR 2010: International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed ALL 2010; A randomized Phase III Study Conducted by the Resistant Disease Committee of the International BFM Study Group

Uusiutuneen lapsuusiän lymfoblastilymfooman standardi riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on satunnaistetusti verrata kahta vakiintunutta solunsalpaajahoito-ohjelmaa uusiutuneen akuutin lymfoblastileukemian standardiriskin tautimuodon hoidossa (saksalaisperäinen BFM-ohjelma ja englantilainen mitoksantronipohjainen R3-ohjelma). Lisäksi kummassakin tutkimushaarassa tutkitaan satunnaistetusti parantaako solunsalpaajahoitoon lisätty leukemiasoluihin kohdistettu CD22 vasta-ainehoito epratutsumabi hoitotuloksia.

Päätutkija: Päivi Lähteenmäki Turku, Mervi Taskinen HUS
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


INTERFANT ALL – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

INTERFANT-06: International Collaborative Treatment Protocol for Infants under one year with Acute Lymphoplastic or biphenotypic leukemia

Kansainvälinen monikeskus / hoitotutkimus alle 1 vuotiaille akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) tai bifenotyyppistä leukemiaa sairastaville lapsille

Tutkimuksen perushoitona on Interfant-99 hoitokaavion solunsalpaaja ohjelma uudella hoitojaksolla vahvistettuna. Tätä verrataan toiseen hoito-ohjelmaan, jossa tämän sijasta käytetään kahta ns. myeloista solunsalpaajajaksoa. Hoitoryhmät määritellään iän, valkosolujen määrän ja kromosomilöydösten perusteella.

Päätutkija: Olli Lohi Tampere, Kirsi Jahnukainen HUS
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


AML – AKUUTTI MYELOOINEN LEUKEMIA

Research study for treatment of children and adolescents with acute myeloid leukaemia 0-18 years, NOPHO-DBH AML 2012 Protocol

Lasten ja nuorten akuutin myeloisen AML leukemian lääketutkimus NOPHO-DBH 2012

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää voidaanko taudin uusiutumisen riskiä pienentää parantamalla kahden ensimmäisen solunsalpaajahoidon riskiä vertaamalla onko DaunoXome tehokkaampi antrasykliini solunsalpaaja kuin Mitoxantrone sekä onko FLADx tehokkaampi solunsalpaajayhdistelmä kuin ADxE. Hoitojaksot valitaan randomisaatioilla.

Päätutkija: Kirsi Jahnukainen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


ALL/FORUM – AKUUTTI LYMFAATTINEN LEUKEMIA

ALL SCTped 2012 FORUM: Allogeneic Stem Cell Transplantation in Children and Adolescents with Acute Lymphoblastic Leukaemia

Allogeeninen kantasolusiirto (SCT) lapsuusiän akuutin lymfoblastileukemian (ALL) hoidossa

Kyseessä on lasten allogeenisiin kantasolusiirtoihin liittyvä tutkimus-ja hoito-ohjelma, jossa yli 4-vuotiaat ALL potilaat satunnaistetaan esihoidon suhteen joko pelkän lääkehoidon (Treo/Flu/TT) tai säde-ja lääkehoidon (TBI/VP16) ryhmiin. Alle 4-vuotiaat saavat lääkkeellisen esihoidon. Kyseesssä on TBI:N suhteen ns. non-inferiority tutkimusasetelma

Päätutkija: Kim Vettenranta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


EWING relapsi SARKOOMA

rEECur: International Randomised Controlled Trial of Chemotherapy for the Treatment of Recurrent and Primary Refractory Ewing Sarcoma

Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewining sarkooman kemoterapiasta

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää paras mahdollinen lääkehoito vaikeaa Ewingin sarkoomaa sairastaville potilaille. Potilaat satunnaistetaan tutkimuksen alussa yhteen neljästä lääkehoitohaarasta.

Päätutkija: Jukka Kanerva
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


B-NHL LYMFOOMA

B-NHL 2013: Treatment protocol of the NHL-BFM and the NOPHO study groups for mature aggressive B-cell lymphoma and leukemia in children and adolescents

Lapsuus-ja nuoruusiän kypsän B-solulymfooman ja Burkittin leukemian eurooppalainen hoito-ja tutkimusohjelma

Tavoitteena on parantuneiden potilaiden osuuden kasvattaminen lisäämällä hoitoon Rituximabi sekä haittavaikutusten vähentäminen korvaamalla osalla riskiryhmistä antrasykliinit Rituximabilla

Päätutkija: Pasi Huttunen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


NHL LYMFOOMA

Central nervous system involvement in non-Hodgin´s lymphoma among children and adolescents

Lapsuus-ja nuoruusiän non-Hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon

Tutkimme aiempaa herkemmillä diagnostisilla menetelmillä (virtaussytometria), kuinka yleistä on non-Hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon sekä selvitämme keskushermoston vähäisen lymfoomasolumäärän merkitystä taudin ennusteeseen. Kyseessä laaja kansainvälinen monikeskustutkimus.

Päätutkija: Kaisa Vepsäläinen Kuopio, Pasi Huttunen HUS
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


MEDULLOBLASTOOMA LR ja SR

SIOP PNET 5 MEDULLOBLASTOOMA: An international prospective study on clinically standard-risk Medulloblastoma in children older than 3 to 5 years with low-risk biological profile (PNET 5 MB – LR) or average-risk biological profile (PNET 5 MB -SR), SIOP PNET 5 Medulloblastoma

Kansainvälinen prospektiivinen tutkimus kliinisen standardiriskin medulloblastooman hoidosta yli 3-5 vuotiailla lapsilla, joiden kasvaimella on matalan riskin biologiset ominaisuudet
PNET5-MB-LR tai keskiriskin biologiset ominaisuudet PNET5-MB-SR

Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää sädeherkistäjänä käytettävän karboplatiinin tehoa parantaa keskiriskin medulloblastoomapotilaiden ennustetta (PNET5 MB-SR sekä selvittää voiko matalariskin medulloblastoomapotilaiden (PNET5 MB-LR) hoidon intensiteettiä keventää ennusteen kärsimättä hoidon myöhäishaittojen vähentämiseksi

Päätutkija: Virve Pentikäinen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet


HR NBL NEUROBLASTOOMA

HR-NBL-1.8 / SIOPEN: High risk neuroblastoma study 1.8 of Siop-Europe (Siopen)

Korkean riskin neuroblastooma tutkimus Siopen

Kyseessä on lapsuusiän neuroblastooman tutkimus-ja hoito-ohjelmakokonaisuus, jonka ns. ylläpitovaiheessa potilaat saavat neuroblastoomasoluihin kohdennetun vasta-ainehoidon (anti-GD2, CH14.18/CHO) joko yhdessä aldesleukiinin (IL2) kanssa tai ilman sitä sekä syöpäsolukon kypsymistä edistävän (cis-retinoidi) lääkityksen tarkoituksella lisätä pysyvän remission todennäköisyyttä

Päätutkija: Kim Vettenranta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten sairaudet