Eteläisen syöpäkeskuksen muodostavat Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Lääketieteellistä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaava Helsingin yliopisto (HY), Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Toimimme Etelä-Suomen alueella osana Kansallista syöpäkeskusta (FICAN)

Alueelliset syöpäkeskukset ovat käynnistäneet toimintansa vuonna 2018 yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Ouluun. Alueelliset syöpäkeskukset ja kansallista toimintaa koordinoiva yksikkö muodostavat yhdessä Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin, jonka tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa syövän hoitoa valtakunnallisesti ja varmistaa kaikille potilaille tasavertaisen pääsyn laadukkaaseen hoitoon. Teemme FICAN Southissa yhteistyötä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa. Luomme yhdessä uudenlaista toimintamallia laadukkaan ja ajantasaisen syövän hoidon ja syöpätutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Toiminnan kehittämiseksi olemme käynnistäneet FICAN Southissa yhteistyöprojekteja

Yhteistyöprojekteissamme Eteläisen alueen syöpäkeskuksen toimijat ovat vähintään kahdesta FICAN Southin alueellisesta yksiköstä tai alueellisen yksikön kahdesta eri toimialasta tai tutkimusryhmästä.

FICAN South rahoittaa seuraavia kliinisiä hankkeita vuonna 2020

 • EDENNEEN MELANOOMAN UUDISTUVA LÄÄKEHOITO
  Vastuuhakija: Dosentti, Ylilääkäri LKT Micaela Hernberg, HUS Syöpäkeskus
 • UUSIEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN MENETELMIEN KÄYTTÖ MYELODYSPLASTISEN SYNDROOMAN
 • DIAGNOSTIIKASSA JA HOITOVASTEEN SEURANNASSA (MDS-MOLE-2015)
  Vastuuhakija: Dosentti, Osastonylilääkäri Freja Ebeling, HUS Syöpäkeskus
 • KOHDUNKAULANSYÖVÄN SEULONNAN TEHOSTAMINEN ETELÄ-SUOMESSA: HPV-SEULONTA, HPV-OMANÄYTTEENOTTO JA UUDET TRIAGE-BIOMARKKERIT
  Vastuuhakija: Dosentti, Laboraattori Eeva Auvinen, HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB & Helsingin yliopisto
 • EGFR KOPIOLUKUMÄÄRÄ anti-EGFR HOITOVASTEEN ENNUSTAJANA SUOLISTOSYÖVISSÄ
  Vastuuhakija: Professori, Ylilääkäri Olli Carpén, HUS Diagnostiikkakeskus & Helsingin yliopisto
 • VeMA-FIRST in (WO)MAN CLINICAL STUDY TO ASSESS SAFETY, TOLERABILITY AND BIOMARKERS OF THE COMBINATION OF VENETOCLAX AND METFORMIN PLUS ATEZOLIZUMAB IN PATIENTS WITH METASTATIC BREAST CANCER REFRACTORY TO STANDARD SYSTEMIC TREATMENT
  Vastuuhakija(t): Tutkimusjohtaja Juha Klefström, Helsingin yliopisto ja Johtava ylilääkäri, Dos. Johanna Mattson; HUS Syöpäkeskus
 • HYVIEN KESKUSTELUTUEN KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN PARANTUMATTOMASTI SAIRAIDEN POTILAIDEN HOITOON
  Vastuuhakija: Aoh, YAMK Heli Mikkonen, HUS Syöpäkeskus & Helsingin yliopisto
 • SAPPITEIDEN DYSPLASIAN JA KOLANGIOKARSINOOMAN VARHAISTOTEAMINEN PRIMAARISESSA SKLEROSOIVASSA KOLANGIITISSA
  Vastuuhakija: Professori, Ylilääkäri Martti Färkkilä, HUS Vatsakeskus ja Helsingin yliopisto
 • HEMATOLYMFAATTISTEN KASVAINTEN MOLEKYYLIPATOLOGIA
  Vastuuhakija: Dosentti, osastonylilääkäri Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg, HUS Diagnostiikkakeskus ja Helsingin yliopisto

FICAN South hankehaku 2020, tuettavat hankkeet

FICAN South sai yhteensä 33 kliinistä hankehakemusta ja rahoitusta haettiin yhteensä 1,7 milj. €

Rahoitusta myönnettiin yhteistyöprojekteille, joissa on osallisena toimijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta (HUS, HY, Eksote, PHHYKY, Kymsote). FICAN Southin kliinisen työryhmän esityksestä hankkeiden arvioinnin suoritti ulkopuolinen arviointityöryhmä.  Työryhmän jäsenet arvioivat kaikki hakemukset pistein 1 – 6 neljässä eri kategoriassa (tieteellinen taso, yhteistyö, sovellettavuus/hyöty potilaalle, ryhmän/hakijan muu rahoitus).  Rahoitusta myönnettiin kahdeksalle kliiniselle kehitys- ja tutkimushankkeelle, yhteensä 334.301 EUR.

Lisätietoja
Johtaja Mika Mustonen
Eteläinen syöpäkeskus (FICAN South)
email: mika.mustonen@hus.fi