Eteläisen syöpäkeskuksen muodostavat Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Lääketieteellistä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaava Helsingin yliopisto (HY), Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Toimimme Etelä-Suomen alueella osana Kansallista syöpäkeskusta (FICAN)

Alueelliset syöpäkeskukset ovat käynnistäneet toimintansa vuonna 2018 yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Ouluun. Alueelliset syöpäkeskukset ja kansallista toimintaa koordinoiva yksikkö muodostavat yhdessä Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin, jonka tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa syövän hoitoa valtakunnallisesti ja varmistaa kaikille potilaille tasavertaisen pääsyn laadukkaaseen hoitoon. Teemme FICAN Southissa yhteistyötä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa. Luomme yhdessä uudenlaista toimintamallia laadukkaan ja ajantasaisen syövän hoidon ja syöpätutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Toiminnan kehittämiseksi olemme käynnistäneet FICAN Southissa yhteistyöprojekteja

Yhteistyöprojekteissamme Eteläisen alueen syöpäkeskuksen toimijat ovat vähintään kahdesta FICAN Southin alueellisesta yksiköstä tai alueellisen yksikön kahdesta eri toimialasta tai tutkimusryhmästä.

FICAN South rahoittaa seuraavia tieteellisiä tutkimushankkeita ja kliinisiä kehityshankkeita vuonna 2019

Tieteelliset tutkimushankkeet

ORGANOIDIT YKSILÖLLISENÄ GASTROINTESTINAALISENA SYÖPÄMALLINA
Vastuuhakija: Akatemiaprofessori Kari Alitalo, Helsingin yliopisto

A TISSUE-BASED TEST TO IDENTIFY PATIENTS BENEFITING FROM PLATINUM AND PARP INHIBITORS
Vastuuhakija: Professori Olli Carpén, Helsingin yliopisto & HUSLAB

CIRCULATING TUMOR DNA LIQUID BIOPSY ANALYSIS TO OPTIMIZE OVARIAN CANCER TREATMENT
Vastuuhakijat: Professori Sampsa Hautaniemi, Helsingin yliopisto ja Osastonylilääkäri Mikko Loukovaara HUS

FACTORS PREDICTING RESPONSE TO TARGETED THERAPIES IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA AND
OVERCOMING RESISTANCE WITH NOVEL COMBINATIONS
Vastuuhakijat: Erikoislääkäri Mika Kontro HUS Syöpäkeskus ja Tutkijatohtori Heikki Kuusanmäki, Helsingin yliopisto

APPLICATION OF MOLECULAR PROFILING AND DRUG SCREENING IN EARLY CLINICAL TRIALS
Vastuuhakija: Professori Sirpa Leppä, Helsingin yliopisto & HUS Syöpäkeskus

NOVEL BIOMARKERS FOR IMMUNO-ONKOLOGICAL TREATMENTS
Vastuuhakija: Professori Satu Mustjoki, Helsingin yliopisto & HUS Syöpäkeskus

DEEP MACHINE LEARNING OF BONE MARROW MORPHOLOGY FOR RAPID DIAGNOSIS OF ACUTE LEUKEMIA
Professori Kimmo Porkka, Helsingin yliopisto & HUS Syöpäkeskus

NEXT GENERATION CLINICAL TRIAL DEDUCER: DEVELOPMENT OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF UROLOGICAL CANCERS
Vastuuhakija: Professori Antti Rannikko, Helsingin yliopisto & HUS Vatsakeskus, Urologia

DISCOVERY AND THERAPEUTIC EXPLOITATION OF IMMUNOLOGICAL VULNERABILITIES IN HIGH GRADE SERIOUS OVARIAN CANCER
USING SINGLE CELL APPROACHES
Vastuuhakijat:  Akatemiatutkija Anna Vähärautio, Helsingin yliopisto  ja LKT Anniina Färkkilä, HUS

Kliiniset kehityshankkeet

KOHDUNKAULAN SYÖVÄN SEULONNAN TEHOSTAMINEN ETELÄ-SUOMESSA: HPV-SEULONTA, HPV-OMANÄYTTEENOTTO JA
UUDET TRIAGE-BIOMARKKERIT
Vastuuhakija: Dosentti, Laboraattori Eeva Auvinen, HUS, HUSLAB & Helsingin yliopisto

PALLIATIIVINEN HOITAJAKONSULTTI HYKS-erva ERIKOISSAIRAANHOITO
Vastuuhakija: Aoh, YAMK Heli Mikkonen, HUS Syöpäkeskus

IHOSYÖPIEN DIAGNOSTIIKAN, HOIDON JA SEURANNAN YHTENÄISTÄMINEN FICAN South ALUEELLA
Vastuuhakijat: Dosentti Sari Pitkänen ja LT Leea Ylitalo, HUS Iho- ja allergiasairaala, Tulehduskeskus

OPTIMOIDUN TOIPUMISEN (ERAS) -PROTOKOLLA VIRTSARAKKOSYÖVÄN VUOKSI TEHDYISSÄ VIRTSANRAKONPOISTOLEIKKAUKSISSA
Vastuuhakija: LT Jukka Sairanen, Ylilääkäri, HUS Vatsakeskus, Urologia

SÄDEHOIDON NORMAALIKUDOSNIMISTÖN JA RAJAUSMENTELMIEN YHTENÄISTÄMINEN JA AUTOMATISOINNIN HYÖDYNTÄMINEN
Eteläisen syöpäkeskuksen (FICAN South) ALUEELLA
Vastuuhakija: Ylifyysikko Mikko Tenhunen, HUS Syöpäkeskus

Hakemukset ja arviointi

FICAN South sai yhteensä 58 rahoitushakemusta, joista tieteellisten tutkimusprojektien hakemuksia oli 46 kpl ja kliinisten kehitysprojektien hakemuksia 12 kpl.

Hakemukset arvioi FICAN Southin tieteellinen työryhmä.  Työryhmän jäsenet arvioivat kaikki hakemukset, joiden suhteen eivät olleet jäävejä. Arviointi tehtiin asteikolla  0 (huonoin) – 6 (paras) hakuilmoituksessa ilmoitettujen kriteerien perusteella. Erityisen tärkeitä kriteereitä tieteellisen korkeatasoisuuden lisäksi olivat, että hankkeessa on osallisena toimijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta ja hankkeiden tuloksia voidaan soveltaa laajemmin. Rahoitus myönnettiin yhdeksälle tieteelliselle tutkimushankkeelle ja viidelle kliinisille kehityshankkeelle, yhteensä 648.123 EUR.

Lisätietoja
Professori Sampsa Hautaniemi
FICAN Southin tieteellisen työryhmän pj.
email: sampsa.hautaniemi@helsinki.fi