Eteläisen syöpäkeskuksen muodostavat Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Lääketieteellistä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaava Helsingin yliopisto (HY), Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Toimimme Etelä-Suomen alueella osana Kansallista syöpäkeskusta (FICAN)

Alueelliset syöpäkeskukset ovat käynnistäneet toimintansa vuonna 2018 yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Ouluun. Alueelliset syöpäkeskukset ja kansallista toimintaa koordinoiva yksikkö muodostavat yhdessä Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin, jonka tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa syövän hoitoa valtakunnallisesti ja varmistaa kaikille potilaille tasavertaisen pääsyn laadukkaaseen hoitoon. Teemme FICAN Southissa yhteistyötä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa. Luomme yhdessä uudenlaista toimintamallia laadukkaan ja ajantasaisen syövän hoidon ja syöpätutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Toiminnan kehittämiseksi olemme käynnistäneet FICAN Southissa yhteistyöprojekteja

Yhteistyöprojekteissamme Eteläisen alueen syöpäkeskuksen toimijat ovat vähintään kahdesta FICAN Southin alueellisesta yksiköstä tai alueellisen yksikön kahdesta eri toimialasta tai tutkimusryhmästä.

FICAN South rahoittaa seuraavia kliinisiä hankkeita vuonna 2021

 • Kohdunkaulasyövän seulonnan tehostaminen Etelä-Suomessa: HPV-seulonta, HPV-omanäytteenotto ja uudet triage-biomarkkerit (jatkohanke)
  Vastuuhakija: Dosentti, Laboraattori Eeva Auvinen, HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB & Helsingin yliopisto
 • Laatuindikaattorit elämän loppuvaiheen hoidon laadun seurannassa: pilottihanke.
  Vastuuhakija: LL, Satu Ahtiluoto, HUS Syöpäkeskus, Palliatiivinen keskus
 • Edenneen melanooman uudistuva lääkehoito (jatkohanke)
  Vastuuhakija: Dosentti, Linjajohtaja LKT Micaela Hernberg, HUS Syöpäkeskus
 • Biopankkitoiminnassa kertyvän genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa.
  Vastuuhakija: Professori Minna Pöyhönen, HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB, Genetiikka ja kliininen farmakologia
 • Hematolymfaattisten kasvainten molekyylipatologia (jatkohanke)
  Vastuuhakija: Dosentti, osastonylilääkäri Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg, HUS Diagnostiikkakeskus ja Helsingin yliopisto
 • Uusien molekyylilääketieteen menetelmien käyttö myelodysplastisen syndrooman diagnostiikassa ja hoitovasteen seurannassa (MDS-MOLE-2015). (jatkohanke)
  Vastuuhakija: Dosentti, Osastonylilääkäri Freja Ebeling, HUS Syöpäkeskus
 • Syöpä- ja hematologisille potilaille annettavan digitaalisen informaation ja hoitopolkujen kehittäminen HUS ja ERVA alueilla.
  Vastuuhakija: LKT, vs. Hallinnollinen ylilääkäri Aino Lepäntalo, HUS Syöpäkeskus
 • NAD⁺ depletion – a disease mechanism and therapy target for cancer cachexia?
  Vastuuhakija: LKT Tommi Järvinen, PHHYKY Päijät-Hämeen keskussairaala, Kirurgian klinikka

FICAN South hankehaku 2021, tuettavat hankkeet

FICAN South sai 29 hankehakemusta. Rahoitusta haettiin yhteensä 1 357 282 €

Rahoitusta myönnettiin yhteistyöprojekteille, joissa on osallisena toimijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta (HUS, HY, Eksote, PHHYKY, Kymsote). Hankkeiden arvioinnin suoritti ulkopuolinen arviointityöryhmä, jonka esitys rahoitettavista hankkeista hyväksyttiin FICAN Southin ohjausryhmässä.  Työryhmän jäsenet arvioivat hakemukset pistein 1 – 6 neljässä eri kategoriassa (Kliininen merkitys, Yhteistyö, Sovellettavuus/hyöty potilaalle, Ryhmän/hakijan muu rahoitus).  Rahoitusta myönnettiin kahdeksalle kliiniselle hankkeelle, yhteensä 310.462 EUR.

Lisätietoja
Johtaja Mika Mustonen
Eteläinen syöpäkeskus (FICAN South)
email: mika.mustonen@hus.fi