Eteläisen syöpäkeskuksen muodostavat Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Lääketieteellistä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaava Helsingin yliopisto (HY), Päijät-Hämeen Hyvinvointialue (PäijätHA), Kymenlaakson hyvinvointialue (Kymenhva) ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue (EKhva).

Toimimme Etelä-Suomen alueella osana Kansallista syöpäkeskusta (FICAN)

Alueelliset syöpäkeskukset ovat käynnistäneet toimintansa vuonna 2018 yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Ouluun. Alueelliset syöpäkeskukset ja kansallista toimintaa koordinoiva yksikkö muodostavat yhdessä Kansallisen syöpäkeskuksen FICANin, jonka tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa syövän hoitoa valtakunnallisesti ja varmistaa kaikille potilaille tasavertaisen pääsyn laadukkaaseen hoitoon. Teemme FICAN Southissa yhteistyötä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa. Luomme yhdessä uudenlaista toimintamallia laadukkaan ja ajantasaisen syövän hoidon ja syöpätutkimuksen edistämiseksi Suomessa.

Toiminnan kehittämiseksi olemme käynnistäneet FICAN Southissa yhteistyöprojekteja

Yhteistyöprojekteissamme Eteläisen alueen syöpäkeskuksen toimijat ovat vähintään kahdesta FICAN Southin alueellisesta yksiköstä tai alueellisen yksikön kahdesta eri toimialasta tai tutkimusryhmästä.

FICAN South rahoittaa seuraavia kliinisiä hankkeita vuonna 2022

 • Syöpä- ja hematologisille potilaille annettavan digitaalisen potilasinformaation kehittäminen HUS ja ERVA alueilla -ohjausvideot (jatkohanke)
  Vastuuhakija: Hallinnollinen ylilääkäri Aino Lepäntalo, HUS Syöpäkeskus
 • FINPROVE – The Finnish National Study to Facilitate Patient Access to Targeted Anti-cancer Drugs to determine the Efficacy in Treatment of Advanced Cancers with a Known Molecular Profile
  Vastuuhakija: Ylilääkäri dos. Katriina Peltola, Kliininen tutkimusyksikkö, HUS Syöpäkeskus
 • Personalized Treatment for Endometrial Carcinoma (PETREC)
  Vastuuhakija: Osastonylilääkäri dos. Mikko Loukovaara, HUS Naistentaudit ja synnytykset
 • Laatuindikaattorit elämän loppuvaiheen hoidon laadun seurannassa: pilottihanke. (jatkohanke)
  Vastuuhakija: Osastonlääkäri Satu Ahtiluoto, HUS Syöpäkeskus, Palliatiivinen keskus
 • Suolistosyöpäpotilaan sujuva lääkehoitoprosessi sairaalasta avohuollon apteekin kautta kotiin: lääkeneuvonnan ja omahoidon vahvistaminen
  Vastuuhakija: Vastaava proviisori Kirsi Kvarnström, Osastofarmasian ja kliinisen farmasian kehittäminen, HUS Apteekki
 • Hematolymfaattisten kasvainten molekyylipatologia (jatkohanke)
  Vastuuhakija: Osastonylilääkäri dos. Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg, HUS Diagnostiikkakeskus
 • A Prospective Multicenter Trial Comparing Surgery to Active Surveillance In Patients With Bosniak 3 Renal Cystic Masses, A NoRenCa And FinnKidney Study
  Vastuuhakija: Osastonlääkäri dos. Harry Nisén, Urologia, HUS Vatsakeskus
 • Penissyövän hoidon kehittäminen
  Vastuuhakija: Erikoislääkäri Hanna Vasarainen, Urologia, HUS Vatsakeskus

FICAN South hankehaku 2022, tuettavat hankkeet

FICAN South sai 28 hankehakemusta. Rahoitusta haettiin yhteensä 1 482 349 €

Rahoitusta myönnettiin kahdeksalle kliiniselle hankkeelle, yhteensä 297.730 EUR.  Hankkeiden arvioinnin suoritti ulkopuolinen arviointityöryhmä, jonka esitys rahoitettavista hankkeista hyväksyttiin FICAN Southin ohjausryhmässä. Hakemukset pisteytettiin neljässä eri kategoriassa (Kliininen merkitys, Yhteistyö, Sovellettavuus/konkreettinen hyöty potilaalle, Ryhmän/hakijan muu rahoitus).

Lisätietoja
Johtaja Mika Mustonen
Eteläinen syöpäkeskus (FICAN South)
email: mika.mustonen@hus.fi