The following trials are currently enrolling patients:


Prostate cancer

Cypides: Safety and pharmacokinetics of ODM-208 in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida ODM-208-tutkimusvalmisteen turvallisuutta ja siedettävyyttä eturauhassyöpää sairastavilla potillailla.

Principal investigator: Utriainen Tapio
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center

Contact information: HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi
tel. +358 50 427 0680


A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III study of ODM-201 versus placebo inaddition to standard androgen deprivation therapy and docetaxel in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata tavanomaisen androgeenideprivaation ja dosetakselin lisänä annettavaa ODM-201-
valmistetta lumelääkkeeseen metastasoitunutta, hormoniherkkää eturauhassyöpää sairastavilla potilailla.

Principal investigator: Utriainen Tapio
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center

Contact information for : HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center
email: haluantutkimuspotilaaksi@hus.fi
puh. +358 50 427 0680


HERO: randomized, open-label, parallel group efficacy and safety study to evaluate oral daily relugolix 120 mg to Leuprolide in patients with androgen-sensitive advanced prostate

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata suun kautta otettavan GnRH agonistin tehoa ja turvallisuutta pistettävään GnRH analogiin (Leuprolidiin) hormonisensitiivisen edenneen eturauhassyövän hoidossa.

Principal investigator: Taari Kimmo
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse +358 50 247 1345


LIDDS: A Single Blind, Two-Stage Dose Finding Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Efficacy of a Single Liproca® Depot Injection into the Prostate in Patients with Localized Prostate Cancer, Assigned to Active Surveillance who are at High Risk for Disease Progression (followed by an Open Label Extension with a Repeat Injection (Optional)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää korkeinta siedettävää annosta 2-hydroksiflutamidia ruiskeena suoraan eturauhasessa olevaan syöpäkudokseen tai sen läheisyyteen annettaessa
ja arvioida lääkkeen tehoa ja turvallisuutta paikallisen eturauhassyövän hoidossa

Principal investigator: Antti Rannikko
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse + 358 50 247 1345


ProScreen: A Randomized Trial of Early Detection of Clinically Significant Prostate Cancer (ProScreen) (ProScreen)

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää onko kolmiportaisen (PSA- 4K – MRI) eturauhassyövän seulonnan avulla vähentää eturauhassyöpäkuolleisuutta lisäämättä merkittävästi haittoja (ylidiagnostiikka, kustannukset)

Principal investigator: Antti Rannikko
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse + 358 50 247 1345


PRIAS: Prostate cancer Research International: Active Surveillance – guideline and study for the expectant management of localized prostate cancer with curative intent

Tutkimuksessa selvitetään aktiiviseurannan turvallisuutta hyväennusteisen eturauhassyövän hoitona

Principal investigator: Antti Rannikko
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse +358 50 247 1345


SPCG-15: Primary Radical Prostatectomy Versus Primary Radiotherapy for Locally Advanced Prostate Cancer: an Open Randomized Clinical Trial

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vähentääkö radikaaliprostatektomia (tutkimushoito) eturauhassyöpäspesifistä kuolleisuutta säde- ja hormonihoidon yhdistelmään (normaalihoito) verrattuna paikallisesti edenneessä eturauhassyövässä.

Principal investigator: Antti Rannikko
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse +358 50 247 1345


RAMPP: Multicentric, Prospective, Randomized Controlled Trial Comparing Best Systemic Therapy (BST) With Radical Prostatectomy or BST Alone in the Management of Men With Pauci-metastatic Prostate Cancer

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää radikaaliprostatektomian tehoa ja turvallisuutta standardihoitoon verrattuna oligometastaattisen eturauhassyövän hoitona.

Principal investigator: Antti Rannikko
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse +358 50 247 1345


DEDUCER: Development of Diagnostics and Treatment of Urological Cancers

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää voidaanko uuden teknologian keinoin (geeniteknologia ja lääkeherkkyyden ja resistenssin määritys) pitkälle edenneessä urologisessa syövässä löytää uusia hoitovaihtoehtoja.

Lisäksi tutkimuksessa pyritään parantamaan urologisten syöpien diagnostiikkaa.

Principal investigator: Antti Rannikko
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse +358 50 247 1345


FinnBladder 9: Treatment of Ta Bladder Cancer in High Risk of Recurrence – Fluorescence Cystoscopy With Optimized Adjuvant Mitomycin-C (FinnBladder 9)

Tutkimuksessa selvitetään fluoresoivan tekniikan ja optimoidun mitomyciini-C instillaation tehoa potilailla, joilla on korkean uusiutumisriskin virtsarakkosyöpä

Principal investigator: Riikka Järvinen
HUS Helsinki University Hospital, Abdominal Center, Urology
Contact information: Study nurse +358 50 247 1345


GIST ( Gastro Intestinal Stromal Tumor)

The stop-GIST-trial: Discontinuation of imatinib in patients with oligo-metastatic gastrointestinal stromal tumor that has become radiologically undetectable with treatment. A prospective multicenter phase II trial

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko imatinibihoito lopettaa niillä potilailla, joiden pesäkkeet on poistettu ja joita on seurattu pitkään lääkehoidon aikana ilman, että GIST on edennyt.

Principal investigator: Panu Jaakkola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence: A randomized phase III study

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata viiden kestoisen imatinibihoidon tehoa ja turvallisuutta kolmen vuoden kestoiseen hoitoon.

Principal investigator: Panu Jaakkola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A randomized phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib alone for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumor (GIST)

Tutkimuksen tarkoituksena on verrata vuorotellen imatinibin kanssa annettavaa regorafenibia imatinibiin ensilinjan hoitona potilailla, joilla on levinnyt
gastrointestinaalinen stroomatuumori (GIST).

Principal investigator: Panu Jaakkola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Solid tumor

 A Study to Evaluate Safety, Tolerability and Preliminary Efficacy of FP-1305 in Cancer Patients (MATINS)

Vaiheen I/II avoin, kolmivaiheinen, siedetyn annoksen määritys ja erillisten kohorttien tutkimus, jossa tutkitaan CLEVER-1 vasta-aine FP-1305:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja alustavaa tehoa tutkittavilla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus (”MATINS -tutkimus”)

Principal investigator: Panu Jaakkola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A phase II, randomized, active-controlled, multi-center study comparing the efficacy and safety of targeted therapy or cancer immunotherapy guided by genomic profiling versus platinum-based chemotherapy in patients with cancer of unknown primary site who have received three cycles of platinum douplet chemotherapy

Origin of tumor unknown (NUD)

Kasvaimen alkuperä tuntematon (NUD)

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida syövän geeniprofiloinnin avulla määritetyn täsmähoidon tai immuunihoidon tehokkuutta ja turvallisuutta platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon verrattuna syöpäpotilailla, joilla alkuperäisen kasvaimen sijainti ei ole tiedossa ja jotka ovat saaneet kahta eri solunsalpaajaa sisältävää platinapohjaista hoitoa kolmen hoitosyklin ajan.

Principal investigator: Pia Suonpää
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


An open label, multicohort, phase II study of MPDL3280A in advanced solid tumors

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää MPDL3280A-valmisteen hyötyjä ja haittoja pitkälle edenneen kiinteän kasvaimen hoidossa. MPDL3280A on tutkimusvaiheessa oleva lääke.
MPDL3280A on vasta-aine (elimistön puolustusjärjestelmän muodostama proteiini eli valkuaisaine).

Principal investigator: Katriina Peltola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A phase Ib/II open label, multicentre study of PDR001 in combination with MCS110 in patients with advanced malignancies

Tutkimuksessa annetaan kahta eri tutkimusvalmistetta nimeltään ”MCS110” ja ”PDR001” käytetään yhdistelmähoitona. Molemmat tutkimusvalmisteet ovat vasta-aineita, jotka tunnistavat elimistössä tietyn valkuaisaineen. Hoidon tavoitteena on auttaa elimistön omaa puolustusjärjestelmää hyökkäämään syöpäsoluja vastaan ja tuhoamaan ne. Tutkimuksessa pyritään löytämään oikea lääkeannos, ja samalla tutkitaan yhdistelmähoidon tehoa ja turvallisuutta.

Principal investigator: Panu Jaakkola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A Phase 1/2a Dose Escalation and Cohort Expansion Study of the Safety, Tolerability, and Efficacy of Anti-LAG-3 Monoclonal Antibody (BMS-986016)
Administered Alone and in Combination with Anti-PD-1 Monoclonal Antibody (Nivolumab, BMS-936558) in Advanced Solid Tumors

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia anti-LAG-3 -vasta-aineen turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa annosteltuna joko yksinään yhdessä nivolumabin kanssa tutkittavilla, joilla on edennyt kiinteä kasvain.

Principal investigator: Katriina Peltola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Lymphoma

TRIANGLE. Autologous Transplantation after rituximab/Ibrutinib/Ara-c containig induction generalized mantle cell lymphoma- a randomized European mcl network trial

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia autologista kantasolusiirtoa ja eri lääkkeiden yhdistelmähoitoa manttelisolulymfoomassa. Tutkimuksen tavoitteena on saada käyttöön nykyistä hoitoa parempia ja pysyvämpiä tuloksia tuottava hoito.

Principal investigator: Sirpa Leppä
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A phase 2, single-arm, multi-cohort, multi-center trial to determine the efficacy and safety of JCAR017 in adult subjects with aggressive B-cell Non-Hodgkin lymphoma

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokeellisen hoidon JCAR017N tehoa ja turvallisuutta aggressiivista non-Hodgin-B-solulymfoomaa sairastavilla aikuisilla

Principal investigator: Sirpa Leppä
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Biomarker driven and dose intensified chemoimmunotherapy with early CNS prophylaxis in patients less than 65 years with high risk diffuse large B-cell lymphpoma

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää mahdollisimman tehokas ja siedetty yhdistelmähoito nopeakasvuista korkean uusimisriskin B-solulymfoomaa sairastaville potilaille.
Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko hoitotuloksia parantaa, jos kasvainkudokseen liittyvät biologiset huonon ennusteen tekijät otetaan huomioon solunsalpaajahoidon toteutuksessa.
Tutkimuksessa annetaan perinteistä R-CHOEP hoitoa tai uutta etoposidi-prednisoni-vinkristiini-syklofosfamidi-doksorubisiini (R-EPOCH) tutkimushoitoa.

Principal investigator: Sirpa Leppä
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Brentuxumab vedotin or B-CAP in treatment of older patients with newly diagnosed classical Hodgkin Lymphoma – a GHSG-NLG Intergroup Phase II- trial

Tutkimuksen tarkoituksena on selvitää, voidaanko yli 60-vuotiaiden potilaiden hoitotuloksia parantaa ottamalla hoidon alkuvaiheessa mukaan brentuksimabivedotiini (ADCETRIS®).

Tutkittava lääke, brentuksimabivedotiini, koostuu vasta-aineen ja syöpäsoluja tuhoavan lääkeaineen yhdistelmästä.

Tutkimuksessa halutaan myös selvittää, onko hoidossa käytettävällä solunsalpaajayhdistelmällä suotuisa vaikutus hoidon kokonaistehoon, ja aiheuttaako yhdistelmä vähemmän haittavaikutuksia kuin perinteinen hoito.

Tutkimuksessa solunsalpaajahoitona käytetään muokattua CHOP-yhdistelmää, jossa vinka-alkaloidi vinkristiini on korvattu brentuksimabivedotiinilla. Uuden yhdistelmän nimi on B-CAP (brentuksimabivedotiini, syklofosfamidi, doksorubisiini, prednisoni).

Principal investigator: Sirpa Leppä
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A phase 1/2 study of combination of pixantrone, etoposide, bendamustine and in CD-20 positive tumors, rituximab in patients with relapsed aggressive non-Hodgkin lymphomas of B- or T- cell phenotype- The PREBEN study

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä hyöty saadaan, kun uusi solunsalpaaja, piksantroni (P), yhdistetään kahteen tunnettuun solusalpaajaan, etoposidiin (E) ja bendamustiiniin (B). B-soluista imukudossyöpää sairastavat potilaat, joiden syöpäsolujen pinnalla on CD20-proteiinia saavat lisäksi rituksimabi (R) -nimistä vasta-ainetta. Tutkimusyhdistelmän nimi, P(R)EBEN, muodostuu käytettävien lääkkeiden alkukirjaimista.

Principal investigator: Sirpa Leppä
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A phase III, randomized, double-blind, controlled, multicenter study of intravenous PI3K inhibitor copanlisib in combination with standard immunochemotherapy versus standard immunochemotherapy in patients with relapsed indolent non-Hodgkin’s lymphoma (iNHL)- CHRonos-4

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kopanlisibin turvallisuutta ja tehoa, kun se yhdistetään tavanomaiseen immunokemoterapiaan ja selvittää, kumpaa kopanlisibiannosta – 45 mg vai 60 mg – voidaan antaa tutkimuksessa käytettävän immunokemoterapian kanssa niin, että haitat eivät ole vielä liiallisia. bendamustiini) ja R-CHOP (rituksimabi + syklofosfamidi, doksorubisiini, vinkristiini ja prednisoni). Immunokemoterapialla tarkoitetaan tässä tapauksessa rituksimabi-lääkkeen ja eri syöpälääkkeiden yhdistelmiä. Tutkimuksessa käytettävät immunokemoterapiahoidot ovat R B (rituksimabi +

Principal investigator: Sirpa Leppä
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Melanoma

A randomized, douple-blind, phase 2/3 study of relatlimab combined with nivolumab versus nivolumab in participants with previously untreated metastatic or unresectable melanoma

Tutkimuksen tavoitteena on verrata relatlimabi-nivolumabiyhdistelmähoitoa nivolumabihoitoon tutkittavilla, joilla on aiemmin hoitamaton etäpesäkkeinen tai leikkaukseen soveltumaton melanooma.

Principal investigator: Micaela Hernberg
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Kidney cancer

A phase III, randomized, douple-blind, placebo-controlled clinical trial of pembrolizumab (MK-3475) as monotherapy in the adjuvant treatment of renal cell carcinoma post nephrectomy (KEYNOTE-564)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää liitännäishoitona annettavan lääkeaineen pembrolitsumabin (MK-3475) turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa henkilöillä,
jotka sairastavat munuaissyöpää, ja joiden munuaisen osittaisen tai täydellisen poistoleikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona ei anneta muita hoitoja.

Principal investigator: Katriina Peltola
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A Randomized, Double-blind, Phase 2 Trial to Assess Safety and Efficacy of Lenvatinib at Two Different Starting Doses (18 mg vs. 14 mg QD) in Combination with Everolimus (5 mg QD) in Renal Cell Carcinoma Following One Prior VEGF-Targeted Treatment

Tutkimuksen tavoitteena on  verrata tutkimuslääkkeiden (lenvatinibin ja everolimuusin)  yhdistelmää munuaissyövän hoidossa lenvatinibin kahdella eri aloitusannoksella.

Principal investigator: Petteri Hervonen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Head and neck cancer

A double-blind, randomized , two-arm phase 2 study of nivolumab in combination with ipilimumab versus nivolumab in combination with ipilimumab placebo in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito tehokas, turvallinen ja siedetty hoitomuoto pään ja kaulan alueen levyepiteelisyövän hoidossa.

Principal investigator: Micaela Hernberg
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Breast cancer

A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study of the efficacy and safety of atezolizumab plus chemotherapy for patients with early relapsing recurrent (inoperable locally advanced or metastatic) triple-negative breast cancer

Tässä tutkimuksessa arvioidaan atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän tehokkuutta ja turvallisuutta lumelääkkeen ja solunsalpaajahoidon yhdistelmään verrattuna tutkittavilla, joilla on leikkaukseen soveltumaton uusiutunut kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Principal investigator: Meri Utriainen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A Phase 3, randomized study of margetuximab plus chemotherapy vs. trastuzumab plus chemotherapy in the treatment of patients with HER2+ metastatic breast cancer, who have received two prior Anti-HER2 therapies and require systemic treatment

Tutkimus tarkoituksena on verrata kahta hoitoa, margetuksimabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon ja trastutsumabiin yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on HER2+ -metastasoitunut rintasyöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-HER2 -hoitoa ja vaativat systeemistä hoitoa.

Principal investigator: Johanna Mattson
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A randomized phase III study comparing trastuzumab, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer

Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla kahden solunsalpaajaohjelman tehoa ja turvallisuutta HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitoina. Tarkoituksena on selvittää, onko lyhytkestoinen hoito, joka sisältää trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia teholtaan ja haitoiltaan parempi, yhtä hyvä vai huonompi kuin tavanomainen hoito. Tavanomainen hoito sisältää trastutsumabia ja dosetakselia.

Principal investigator: Johanna Mattson
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


COMPLEMEENT-1: An open label, multicenter, phase IIIb study to assess the safety anf efficacy of ribociclib (LEE001) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptorpositive (HR+) HER2-negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ribosiklibin (LEE001) turvallisuutta ja tehokkuutta, kun stä käytetään yhdessä letrotsolin kanssa hormonireseptoripositiivsen (HR+) ja HER2-negatiivisen (HER2-) levinneen rintasyövän hoitoon miehillä ja pre/postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa levinneeseen rintasyöpään.

Principal investigator: Meri Utriainen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A Randomized, Open-Label, Phase 3 Study of Abemaciclib combined with Standard Adjuvant Endocrine Therapy versus Standard Adjuvant Endocrine Therapy Alone in Patients with High Risk, Node Positive, Early Stage,Hormone Receptor Positive,Human Epidermal Receptor 2 Negative, Breast Cancer

Principal investigator: Paul Nyandoto
Päijät-Häme Central Hospital, oncology outpatient clinic, Lahti
Contact information:  +358 3 819 4741 (study nurse)


A Randomized Phase III Study Comparing Trastuzumab, Pertuzumab plus Docetaxel ( TPD) Followed by 3 Cycles of Chemotherapy to the Current Standard Regimen as the Treatments of Early HER2-positive Breast Cancer

Binary HER2 inhibition Or Long Duration-1 ( BOLD-1) ( HER2 :n kaksoisesto vai hoidon pitkä kesto)

Tutkimuksen tarkoituksen on selvittää, onko lyhytkestoinen hoito ( TDP) teholtaan ja haitoiltaan parempi, yhtä hyvä vai huonompi kuin tavanomainen hoito. Tavanomainen hoito sisältää trastuzumabia ja docetakselia, mutta ei pertuzumabia.Tavanomaisessa hoidossa trastuzumabi jatkuu ad.12 kk.päättymisen jälkeen trastuzumabia 42 viikon ajan. Puolet tutkimukseen osallistuvista potilasta ( ryhmä A) saa trastuzumabia, pertuzumabia ja dosetakselia 9 viikon ajan ja toinen puoli ( ryhmä B) saa trastuzumabia ja dosetakselia 9 viikon ajan sekä vielä solunsalpaajahoidon

Päätutkija: Paul Nyandoto
Päijät-Häme Central Hospital, oncology outpatient clinic, LahtiContact information:  +358 3 819 4741 (study nurse)


Colorectal cancer

No studies recruiting patients are currently ongoing for colorectal cancer


Bladder cancer

A phase 3, open-label, randomozed study of nivolumab combined with ipilimumamb versus standard of care chemotherapy in participants with previously untreated, unresectable or metastatic urotheliali cancer

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito tavanomaista solunsalpaajahoitoa tehokkaampi sisplatiinihoitoon soveltumattomilla tutkittavilla, jotka sairastavat leikkaushoitoon soveltumatonta tai etäpesäkkeistä uroteelisyöpää.

Principal investigator: Petteri Hervonen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


ALL – Acute lymphatic leukemia

An observational study of blinatumomab safety, effectiveness, utilisation and treatment practices.

Havainnoiva tutkimus koskien blinatumomabin tehoa ja turvallisuutta, käyttöä ja hoitokäytäntöjä.

Principal investigator: Ulla Wartiovaara-Kautto
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center

AML – Acute myeloid leukemia

A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, phase III study of idasanutlin, an MDM2 antagonist, with cytarabine versus cytarabine plus placebo in patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML). MIRROS

Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu III vaiheen monikeskustutkimus, jossa idasanutliinin ja sytarabiinin yhdistelmää verrataan sytarabiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään uusiutuneen tai hoitoon huonosti reagoivan akuutin myelooisen leukemian hoidossa.

Principal investigatora: Kimmo Porkka
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A Phase 1b, multi-arm, open-label study of PDR001 and/or MBG453 in combination with decitabine in patients with acute myeloid leukemia or high risk myelodysplastic syndrome.

Vaiheen Ib usean ryhmän avoin tutkimus, jossa PDR001- ja/tai MBG453-tutkimusvalmiste annetaan yhdessä desitabiinin kanssa potilaille, joilla on akuutti myelooinen leukemia tai suuren riskin myelodysplastinen oireyhtymä.

Principal investigator: Kimmo Porkka
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


An open-label, multi–center, Phase IIIb study to assess the safety and efficacy of midostaurin (PKC412) in patients 18 years of age or older with newly-diagnosed FLT3-mutated Acute Myeloid Leukemia who are eligible for “7+3” or “5+2” chemotherapy

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan midostauriinin turvallisuutta ja tehokkuutta hiljattain todetun akuutin myelooisen leukemian hoidossa vähintään 18-vuotiailla tutkittavilla, joiden sairauteen liittyy FLT-3-geenin mutaatio ja jotka soveltuvat saamaan tavanomaista solunsalpaajahoitoa.

Principal investigator: Kimmo Porkka
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Stem cell transplantation

A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study of itacitinib or placebo in combination with corticosteroids for treatment of first-line acute graft versus-host disease

GRAVITAS-301: Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus itasitinibin tai lumelääkkeen käytöstä yhdessä kortikosteroidien, kanssa ensivaiheen akuutin käänteishyljintäsairauden hoidossa

Principal investigator: Anne Nihtinen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


CML – Chronic myeloid leukemia

Persistence of major molecular remission (MR3) in chronic myeloid leukemia after a second stop of TKI treatment in patients who failed an initial stop attempt. DASTOP2

Etenevä monikeskustutkimus, jossa tutkitaan tyrosiinikinaasiestäjä (TKE) lääkityksen lopettamismahdollisuutta kroonista myelooista leukemiaa (KML) sairastavilla potilailla,
joilla ensimmäinen TKE-lääkityksen lopettamisyritys ei ole onnistunut.

Principal investigator: Satu Mustjoki
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


CLL – Chronic lymphatic leukemia

A Phase 3 multicenter, randomized, open-label study of standard chemotherapy plus rituximab versus venetoclax plus rituximab versus venetoclax plus obinutuzumab versus venetoclax and
ibrutinib plus obinutuzumab in physically fit patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia without TP53 del/mut. CLL13/GAIA

Vaiheen 3 satunnaistettu, prospektiivinen, avoin monikeskustutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan rituksimabin ja venetoklaksin yhdistelmään, obinututsumabin ja venetoklaksin yhdistelmään sekä obinututsumabin, ibrutinibin ja venetoklaksin yhdistelmään hyväkuntoisilla potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton krooninen lymfaattinen leukemia, johon ei liity 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota.

Principal investigator: Vesa Lindström
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A prospective, multicenter, phase-II trial of ibrutinib plus venetoclax in patients with creatinine clearance > 30 ml/min who have relapsed or reftactory chronic lymphocytic leukemia (RR-CLL) with or without TP53 aberrations

Vaiheen 2 seurantatutkimus, monikeskustutkimus, ibrutinibin ja venetoklaksin yhdistelmähoidolla uusiutunutta tai hoitoresistenttiä kroonista lymfaattista leukemia (RR KLL) sairastaville potilaille, joiden kreatiniinipuhdistuma on vähintään 30 ml/min ja riippumatta TP53-poikkeavuudesta.

Principal investigator: Vesa Lindström
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


MDS – Myelodysplastic syndrome

Not open for inclusion at the moment.

Potilaita rekrytoivia myelodysplastiseen oireyhtymään liittyviä tutkimuksia ei tällä hetkellä ole käynnissä.


Myeloma

A Phase 2 study of carfilzomib + elotuzumab + dexamethasone for relapsed or progressed multiple myeloma after 1-3 prior treatment lines. KEd

Vaiheen 2 kliininen lääketutkimus karfiltsomibi + elotutsumabi + deksametasoni myeloomapotilaille, joiden tauti on uusiutunut tai etenevä 1-3 aiemman hoitolinjan jälkeen.

Principal investigator: Raija Silvennoinen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A prospective phase II study to assess the minimal residual disease after ixazomib plus lenalidomide plus dexamethasone (IRd) treatment for newly diagnosed transplant eligible patients

Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: Iksatsomibi+lenalidomidi+deksametasoni (IRd) -alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto, IRd-konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukainen ylläpitohoito iksatsomibi+lenalidomidilla tai lenalidomidilla.

Principal investigator: Raija Silvennoinen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


A phase 1 multicenter, open-label study to assess the safety, pharmacokinetics and preliminary efficacy of cc-92480 in combination with dexamethasone in subjects with relapsed and refractory multiple myeloma.

Vaiheen 1 avoin monikeskustutkimus, jossa selvitetään CC-92480:n turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja alustavaa tehokuutta yhdessä deksametasonin kanssa tutkittavilla, joilla on uusiutunut ja aiempiin hoitolinjoihin reagoimaton multippeli myelooma.

Principal investigator: Pekka Anttila
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center


Pediatric clinical trials

ALL – ACUTE LYMPHOPLASTIC LEUKEMIA

NOPHO-ALL 2008: Treatment Protocol for Children (1.0 – 17.9 years of age) and young adults (18-45 years of age) with Acute Lymphoblastic Leukemia

Hoito-ohjelma akuuttia lymfoblastileukemiaa sairastaville lapsille (1.0-17.9 vuoden ikäisille) ja nuorille aikuisille (18-45 vuoden ikäisille)

Tutkimuksessa verrattiin satunnaistetusti tehostettua alkuhoidon jälkeistä merkaptopuriinihoitoa tavanomaiseen ja jaksoittaista asparaginaasihoitoa tavanomaiseen jatkuvaan hoitoon. Tutkimuksen perusteella tehostettu merkaptopuriinihoito ei parantanut hoitotuloksia ja jaksoittainen asparaginaasihoito aiheutti vähemmän haittoja kuin jatkuva hoito, joten nämä hoidot ovat tällä hetkellä (2018) ALL:n käypä hoito tässä potilasryhmässä.

Principal investigator: Kim Vettenranta
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


ALL  – ACUTE LYMPHOPLASTIC LEUKEMIA

TEAM: A phase I-II study of 6-Thioguanine in Combination with Methotrexate and 6-Mercaptopurine during maintenance 2 therapy of childhood, adolescent and adult Acute Lymphoblastic Leukemia

Faasin I-II tutkimus 6-tioguaniinin, metotreksaatin ja merkaptopuriinin yhdistelmähoidosta akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoidossa

Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tavoitteena on tutkia voidaanko akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoidon tehoa parantaa lisäämättä hoidon sivuvaikutuksia lisäämällä tavanomaisen merkaptopuriinin ja metotreksaatin yhdistelmään 6-tioguaniini -lääkitys.

Principal investigator: Jukka Kanerva
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


ALL relapsed – ACUTE LYMPHOPLASTIC LEUKEMIA

InReALL SR 2010: International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed ALL 2010; A randomized Phase III Study Conducted by the Resistant Disease Committee of the International BFM Study Group

Uusiutuneen lapsuusiän lymfoblastilymfooman standardi riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on satunnaistetusti verrata kahta vakiintunutta solunsalpaajahoito-ohjelmaa uusiutuneen akuutin lymfoblastileukemian standardiriskin tautimuodon hoidossa (saksalaisperäinen BFM-ohjelma ja englantilainen mitoksantronipohjainen R3-ohjelma). Lisäksi kummassakin tutkimushaarassa tutkitaan satunnaistetusti parantaako solunsalpaajahoitoon lisätty leukemiasoluihin kohdistettu CD22 vasta-ainehoito epratutsumabi hoitotuloksia.

Principal investigator: Päivi Lähteenmäki Turku, Mervi Taskinen HUS
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


INTERFANT ALL – ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

INTERFANT-06: INTERNATIONAL COLLABORATIVE TREATMENT PROTOCOL FOR INFANTS UNDER ONE YEAR WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC OR BIPHENOTYPIC LEUKEMIA

Kansainvälinen monikeskus / hoitotutkimus alle 1 vuotiaille akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) tai bifenotyyppistä leukemiaa sairastaville lapsille

Tutkimuksen perushoitona on Interfant-99 hoitokaavion solunsalpaaja ohjelma uudella hoitojaksolla vahvistettuna. Tätä verrataan toiseen hoito-ohjelmaan, jossa tämän sijasta käytetään kahta ns. myeloista solunsalpaajajaksoa. Hoitoryhmät määritellään iän, valkosolujen määrän ja kromosomilöydösten perusteella.

Principal investigator: Olli Lohi Tampere, Kirsi Jahnukainen HUS
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


AML – ACUTE MYELOID LEUKEMIA

Research study for treatment of children and adolescents with acute myeloid leukaemia 0-18 years, NOPHO-DBH AML 2012 Protocol

Lasten ja nuorten akuutin myeloisen AML leukemian lääketutkimus NOPHO-DBH 2012

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää voidaanko taudin uusiutumisen riskiä pienentää parantamalla kahden ensimmäisen solunsalpaajahoidon riskiä vertaamalla onko DaunoXome tehokkaampi antrasykliini solunsalpaaja kuin Mitoxantrone sekä onko FLADx tehokkaampi solunsalpaajayhdistelmä kuin ADxE. Hoitojaksot valitaan randomisaatioilla.

Principal investigator: Kirsi Jahnukainen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


EWING SARCOMA

Ewing 2008: Study in Localized and Disseminated Ewing Sarcoma

Ewing 2008: Paikallisen ja levinneen Ewingin sarkooman hoitotutkimus

Satunnaistetussa hoitotutkimuksessa tutkittiin tsoledroninhapon ja korkea-annossytostaattihoidon mahdollista ennustetta parantavaa vaikutusta. Satunnaistaminen on nyt lopetettu ja potilaat hoidetaan hoitavan lääkärin harkinnan mukaisesti. Tutkimustulokset valmistuvat keväällä 2019.

Principal investigator: Jukka Kanerva
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


ALL/FORUM – ACUTE LYMPHOPLASTIC LEUKEMIA

ALL SCTped 2012 FORUM: Allogeneic Stem Cell Transplantation in Children and Adolescents with Acute Lymphoblastic Leukaemia

Allogeeninen kantasolusiirto (SCT) lapsuusiän akuutin lymfoblastileukemian (ALL) hoidossa

Kyseessä on lasten allogeenisiin kantasolusiirtoihin liittyvä tutkimus-ja hoito-ohjelma, jossa yli 4-vuotiaat ALL potilaat satunnaistetaan esihoidon suhteen joko pelkän lääkehoidon (Treo/Flu/TT) tai säde-ja lääkehoidon (TBI/VP16) ryhmiin. Alle 4-vuotiaat saavat lääkkeellisen esihoidon. Kyseesssä on TBI:N suhteen ns. non-inferiority tutkimusasetelma

Principal investigator: Kim Vettenranta
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


EWING relapsed SARCOMA

rEECur: International Randomised Controlled Trial of Chemotherapy for the Treatment of Recurrent and Primary Refractory Ewing Sarcoma

Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewining sarkooman kemoterapiasta

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää paras mahdollinen lääkehoito vaikeaa Ewingin sarkoomaa sairastaville potilaille. Potilaat satunnaistetaan tutkimuksen alussa yhteen neljästä lääkehoitohaarasta.

Principal investigator: Jukka Kanerva
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


B-NHL LYMPHOMA

B-NHL 2013: Treatment protocol of the NHL-BFM and the NOPHO study groups for mature aggressive B-cell lymphoma and leukemia in children and adolescents

Lapsuus-ja nuoruusiän kypsän B-solulymfooman ja Burkittin leukemian eurooppalainen hoito-ja tutkimusohjelma

Tavoitteena on parantuneiden potilaiden osuuden kasvattaminen lisäämällä hoitoon Rituximabi sekä haittavaikutusten vähentäminen korvaamalla osalla riskiryhmistä antrasykliinit Rituximabilla

Principal investigator: Pasi Huttunen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


NHL LYMPHOMA

Central nervous system involvement in non-Hodgin´s lymphoma among children and adolescents

Lapsuus-ja nuoruusiän non-Hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon

Tutkimme aiempaa herkemmillä diagnostisilla menetelmillä (virtaussytometria), kuinka yleistä on non-Hodgkin-lymfooman leviäminen keskushermostoon sekä selvitämme keskushermoston vähäisen lymfoomasolumäärän merkitystä taudin ennusteeseen. Kyseessä laaja kansainvälinen monikeskustutkimus.

Principal investigator: Kaisa Vepsäläinen Kuopio, Pasi Huttunen HUS
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


GLIOBLASTOMA HR

M14-483 / 1414-BTG: A randomized phase II study of the EORTC Brain Tumor Group, ABT-414 alone or ABT-414 plus temozolomide versus lomustine or temozolomide for recurrent glioblastoma

Satunnaistettu II vaiheen tutkimus, jossa arvioidaan ABT-414 -valmistetta yksin tai yhdessä temotsolomidin kanssa verrattuna lomustiiniin tai temotsolimidiin potilailla,
joilla on uusiutunt glioblastooma

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida parantaako ABT-414 yksin tai yhdessä temotsolomidin kanssa kokonaiselossaoloa, etenemisvapaata elossaoloa, kasvainvastetta,
elämänlaatua, elossaoloa ilman neurologista huononemista ja steroidien käyttöä verrattuna tavanomaiseen lomustiini-tai temotsolomidimonoterapiaan tai
temotsolomidiuusintahoitoon potilailla, joilla on keskitetysti arvioitu, uusiutunut glioblastooma, johon liittyy EGRF-amplifikaatio

Principal investigator: Virve Pentikäinen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


MEDULLOBLASTOMA LR ja SR

SIOP PNET 5 MEDULLOBLASTOOMA: AN INTERNATIONAL PROSPECTIVE STUDY ON CLINICALLY STANDARD-RISK MEDULLOBLASTOMA IN CHILDREN OLDER THAN 3 TO 5 YEARS WITH LOW-RISK BIOLOGICAL PROFILE (PNET 5 MB – LR) OR AVERAGE-RISK BIOLOGICAL PROFILE (PNET 5 MB -SR), SIOP PNET 5 Medulloblastoma

Kansainvälinen prospektiivinen tutkimus kliinisen standardiriskin medulloblastooman hoidosta yli 3-5 vuotiailla lapsilla, joiden kasvaimella on matalan riskin biologiset ominaisuudet
PNET5-MB-LR tai keskiriskin biologiset ominaisuudet PNET5-MB-SR

Kyseessä on kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää sädeherkistäjänä käytettävän karboplatiinin tehoa parantaa keskiriskin medulloblastoomapotilaiden ennustetta (PNET5 MB-SR sekä selvittää voiko matalariskin medulloblastoomapotilaiden (PNET5 MB-LR) hoidon intensiteettiä keventää ennusteen kärsimättä hoidon myöhäishaittojen vähentämiseksi

Principal investigator: Virve Pentikäinen
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital


HR NBL NEUROBLASTOMA

HR-NBL-1.8 / SIOPEN: High risk neuroblastoma study 1.8 of Siop-Europe (Siopen)

Korkean riskin neuroblastooma tutkimus Siopen

Kyseessä on lapsuusiän neuroblastooman tutkimus-ja hoito-ohjelmakokonaisuus, jonka ns. ylläpitovaiheessa potilaat saavat neuroblastoomasoluihin kohdennetun vasta-ainehoidon (anti-GD2, CH14.18/CHO) joko yhdessä aldesleukiinin (IL2) kanssa tai ilman sitä sekä syöpäsolukon kypsymistä edistävän (cis-retinoidi) lääkityksen tarkoituksella lisätä pysyvän remission todennäköisyyttä

Principal investigator: Kim Vettenranta
HUS Helsinki University Hospital, Comprehensive Cancer Center, Childern’s Hospital