Vaiheen 3 yksihaarainen, avoin monikeskustutkimus, jossa arvioidaan tafasitamabin ja lenalidomidin yhdistelmähoidon turvallisuutta ja tehoa osallistujilla, joilla on uusiutuva tai hoitoon reagoimaton diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Päätutkija: Kristiina Karihtala
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -sivulle (EN)