The Nordic AML Group – LD-VenEx:

Vaiheen II tutkimus akuuttia myelooista leukemiaa sairastavien potilaiden hoitamisesta atsasitidiinilla ja pieniannoksisella venetoklaksilla, yhdistettynä leukemiasolujen koeputkessa tapahtuvaan profilointiin ja lääkeherkkyysmääritykseen.

Päätutkija: Mika Kontro
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki EU Clinical Trials Register sivulle (EN)