Vaiheen 3 avoin, kaksivaiheinen, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan CC-92480-valmisteen, bortetsomibin ja deksametasonin yhdistelmälääkitystä pomalidomidin, bortetsomibin ja deksametasonin yhdistelmälääkitykseen tutkittavilla, joilla on uusiutunut tai hoitoon vastaamaton multippeli myelooma.

Päätutkija: Pekka Anttila
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki EU:n Kliinisten Lääketutkimusten Rekisteriin tutkimuksen sivulle (EN)