Kansainvälinen randomisoitu kontrolloitu tutkimus uusineen tai primaaristi refraktaarisen Ewining sarkooman kemoterapiasta

Tutkimuksen tarkoituksena on löytää paras mahdollinen lääkehoito vaikeaa Ewingin sarkoomaa sairastaville potilaille. Potilaat satunnaistetaan tutkimuksen alussa yhteen neljästä lääkehoitohaarasta.

Päätutkija: Jukka Kanerva
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Uusi lastensairaala