Vaiheen 3 avoin tutkimus elranatamabin vertaamiseksi elotutsumabin, pomalidomidin ja deksametasonin (EPd) tai pomalidomidin, bortetsomibin, ja deksametasonin yhdistelmään (PVd) tai karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmään (Kd) tutkittavilla, joilla on uusiutunut / hoitoon reagoimaton multippeli myelooma ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-CD38-kohdennettua hoitoa

Päätutkija: Juha Lievonen
HUS Helsingin yliopistollinen keskussairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov sivustolle (EN)