Eteläisen syöpäkeskuksen alueella potilaiden hoidosta vastaavien organisaatioiden Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Päijät-Hämeen hyvinvointialueen (PHHYKY), Kymenlaakson hyvinvointialueen (Kymsote) ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (Eksote) tavoitteena on tarjota potilaille paras mahdollinen ja jatkuvasti kehittyvä hoito yksilöllisesti suunniteltuna.

Eteläinen syöpäkeskus toimii HUS Syöpäkeskuksen yhteydessä ja yhteistyössä kaikkien syöpää hoitavien toimijoiden kanssa. HUS Syöpäkeskuksen syöpäosaaminen on arvioitu Euroopan parhaalle tasolle. HUS Syöpäkeskus on saavuttanut korkeimmasta syöpäosaamisesta kertovan statuksen (Comprehensive Cancer Center, CCC) Euroopan syöpäinstituuttien organisaatiolta (Organisation of European Cancer Institutes, OECI).

Tietoa syöpätautien hoidosta.

Potilailla on mahdollisuus saada neuvontapalveluja, sosiaalista ja psykososiaalista apua ja tukea. Potilaan toiveiden kuulemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi HUS Syöpäkeskuksessa toimii asiakasraati. Perheen tukeminen lapsen sairauden aikana on olennainen osa sosiaalityöntekijän työtä sairaalassa. Lasten Yleissairaalapsykiatrian yksikkö tarjoaa lastenpsykiatrisia arvioita ja hoitoja lapsille, jotka ovat potilaana Uudessa lastensairaalassa.

Eteläinen Syöpäkeskus kartalla

Hoitopaikat Eteläisen Syöpäkeskuksen alueella

Syövän hoitopaikkoja on Eteläisen Syöpäkeskuksen alueella lukuisia riippuen hoidettavasta syöpätyypistä ja syövän levinneisyydestä.  Tärkeimmät syövän hoitomuodot ovat leikkaushoito, sädehoito ja erilaiset syövän lääkehoidot, joita annetaan potilaalle yksilöllisesti.

HUS Syöpäkeskuksen toimintaa on Syöpätautien klinikalla, Naistenklinikalla, Kirurgisessa sairaalassa ja Meilahden Kolmiosairaalassa. Syöpäleikkauksia tehdään useissa kirurgian erikoisalojen hoitopaikoissa. Vaativin vatsaelinkirurgia on keskitetty HUSin Vatsakeskukseen. Urologian erikoisalan potilaita tutkitaan ja hoidetaan HUS-alueella HUSin Vatsakeskuksen yksiköissä, Peijaksen sairaalassa ja Meilahden tornisairaalassa sekä lisäksi Hyvinkään, Raaseporin, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa. Gynekologisten syöpien hoito on keskitetty HUSin alueella Naistenklinikalle. Neurokirurgia on keskitetty Töölön sairaalan Neurokirurgian klinikkaan. Töölön sairaalassa toimii myös Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikkö, jossa tehdään korjaavaa syöpäkirurgiaa. Lasten syöpiä hoidetaan Uudessa lastensairaalassa. HUSin Silmä-korvasairaalassa toimii silmäkasvainpoliklinikka sekä Suu- ja leukakirurgian osasto, jossa hoidetaan mm. suun alueen kasvaimia.
Iho- ja allergiasairaalassa hoidetaan pinnallisia ihokasvaimia

Päijät-Hämeen keskussairaala
Keskusleikkausosasto
HUS Päijät-Hämeen sädehoitoyksikkö
Syöpätautien poliklinikka

Kymenlaakson keskussairaala
Syöpätautien poliklinikka, sädehoito ja osasto

Etelä-Karjalan keskussairaala
Syöpähoitoyksikkö