Eteläisen syöpäkeskuksen alueella potilaiden hoidosta vastaavien organisaatioiden Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Päijät-Hämeen hyvinvointialueen (PaijatHA), Kymenlaakson hyvinvointialueen (Kymenhva) ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (EKhva) tavoitteena on tarjota potilaille paras mahdollinen ja jatkuvasti kehittyvä hoito yksilöllisesti suunniteltuna.

Eteläinen syöpäkeskus toimii HUS Syöpäkeskuksen yhteydessä ja yhteistyössä kaikkien syöpää hoitavien toimijoiden kanssa. HUS Syöpäkeskuksen syöpäosaaminen on arvioitu Euroopan parhaalle tasolle. HUS Syöpäkeskus on saavuttanut korkeimmasta syöpäosaamisesta kertovan statuksen (Comprehensive Cancer Center, CCC) Euroopan syöpäinstituuttien organisaatiolta (Organisation of European Cancer Institutes, OECI).

Tietoa syöpätautien hoidosta.

Potilailla on mahdollisuus saada neuvontapalveluja, sosiaalista ja psykososiaalista apua ja tukea. Potilaan toiveiden kuulemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi HUS Syöpäkeskuksessa toimii asiakasraati. Perheen tukeminen lapsen sairauden aikana on olennainen osa sosiaalityöntekijän työtä sairaalassa. Lasten Yleissairaalapsykiatrian yksikkö tarjoaa lastenpsykiatrisia arvioita ja hoitoja lapsille, jotka ovat potilaana Uudessa lastensairaalassa.

Hoitopaikat Eteläisen Syöpäkeskuksen alueella

Syövän hoitopaikkoja on Eteläisen Syöpäkeskuksen alueella lukuisia riippuen hoidettavasta syöpätyypistä ja syövän levinneisyydestä.  Tärkeimmät syövän hoitomuodot ovat leikkaushoito, sädehoito ja erilaiset syövän lääkehoidot, joita annetaan potilaalle yksilöllisesti.

HUS Syöpäkeskuksen toimintaa on Syöpätautien klinikalla, Naistenklinikalla ja Meilahden Kolmiosairaalassa. Syöpäleikkauksia tehdään useissa kirurgian erikoisalojen hoitopaikoissa. Vaativin vatsaelinkirurgia on keskitetty HUSin Vatsakeskukseen. Urologian erikoisalan potilaita tutkitaan ja hoidetaan HUS-alueella HUSin Vatsakeskuksen yksiköissä, Peijaksen sairaalassa ja Meilahden tornisairaalassa sekä lisäksi Hyvinkään, Raaseporin, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa. Gynekologisten syöpien hoito on keskitetty HUSin alueella Naistenklinikalle. Meilahden Siltasairaalassa hoidetaan ortopedian, traumatologian ja neurokirurgian potilaita. Lasten syöpiä hoidetaan Uudessa lastensairaalassa. HUSin Silmä-korvasairaalassa toimii silmäkasvainpoliklinikka. 
Iho- ja allergiasairaalassa hoidetaan pinnallisia ihokasvaimia

Päijät-Hämeen keskussairaala

Kymenlaakson keskussairaala

Etelä-Karjalan keskussairaala