Vaiheen 3 satunnaistettu, aktiivikontrolloitu, avoin monikeskustutkimus, jossa verrataan monoterapiana annettavan MK-2870-valmisteen tehoa ja turvallisuutta lääkärin valitsemaan hoitoon kohdunrungon syöpää sairastavilla potilailla, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa ja immunoterapiaa (MK-2870-005/ENGOT-en23/GOG-3095)

Päätutkija: Heini Lassus
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrial.gov -sivulle (EN)