Avoin satunnaistettu vaiheen III tutkimus, jossa verrataan R-MINI-CHOP-hoitoa R-MINI-CHP-hoitoon yhdessä polatutsumabi-vedotiinin kanssa ensilinjan hoitona diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla iäkkäillä potilailla.

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle (EN)