Vaiheen 3 satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa blinatumomabin ja matala-annoksisen solunsalpaajahoidon vuorottelua verrataan tavanomaiseen hoitoon ikääntyneillä aikuisilla, joilla on hiljattain diagnosoitu Philadelphia-negatiivinen akuutti lymfoblastinen pre-B-soluleukemia (pre B-ALL)

Päätutkija: Ulla Wartiovaara-Kautto
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov. sivulle (EN)