Tutkimuksen tarkoitus on selvittää voidaanko taudin uusiutumisen riskiä pienentää parantamalla kahden ensimmäisen solunsalpaajahoidon riskiä vertaamalla onko DaunoXome tehokkaampi antrasykliini solunsalpaaja kuin Mitoxantrone sekä onko FLADx tehokkaampi solunsalpaajayhdistelmä kuin ADxE. Hoitojaksot valitaan randomisaatioilla.

Päätutkija: Kirsi Jahnukainen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Uusi lastensairaala