Miten nuori ikä otetaan huomioon syövän hoidossa? Millaista yhteistyötä sairaala ja järjestöt tekevät osana syövän hoitoa? Olemme tehneet kyselyn, jonka pohjalta kehitämme nuorena aikuisena syöpään sairastuneiden hoitoa ja kuntoutumisen tukea.

Kyselyssä kartoitetaan kokemuksia nuorena aikuisena syöpään sairastuneiden hoito- ja palvelupolusta. Kysely on tarkoitettu syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen, sairaalan henkilökunnalle ja järjestöille.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikista sairaanhoitopiireistä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia. Vastausaikaa on 15.8.2021 asti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa tulosten raportoinnissa.

Selviytyminen ei yksin riitä

Kesäkuu on maailmalla syöpäselviytyjien kuukausi, jolloin juhlitaan elämää ja syövän hoidon saavutuksia.

”Samalla haluamme muistuttaa, ettei vakavasta sairaudesta selviytyminen yksin riitä. Elämänlaatuun syövän aikana ja sen jälkeen tulee kiinnittää nykyistä paremmin huomiota. Suomessa nuorena aikuisena syövän sairastaneita on tällä hetkellä elossa lähes 30 000, joten on tärkeää löytää uusia tapoja edistää nuorten aikuisten elämänlaatua sekä heidän työ- ja toimintakykyään”, sanoo AYA FICAN -hankkeen projektipäällikkö Anna-Elina Rahikainen.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Eteläisen syöpäkeskuksen ja HUSin Syöpäkeskuksen kehittämistyössä. Vastausten avulla kehitetään nuorten aikuisten palveluja myös kansallisesti. Tuloksista kerrotaan verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa syksyn aikana.

Kysely on osa AYA FICAN -hankettamme, jossa kehitetään nuorena aikuisena syöpään sairastuneiden kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutumisen tukea.