Eteläinen syöpäkeskus toteutti vuosina 2020–2022 hankkeen, jossa selvitettiin ja tunnistettiin nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutumisen tuen kehittämiseksi. Kehittämisessä oli mukana sairaalahenkilökunnan lisäksi laaja joukko kolmannen sektorin toimijoita ja Syöpäkeskuksen entisiä potilaita läheisineen.

Nuorena ja nuorena aikuisena syöpään sairastuneita kutsutaan kansainvälisesti lyhenteellä AYA eli Adolescent and Young Adults. Nämä noin 15–39-vuotiaat ovat monessa maassa erityinen kohderyhmä, muttei vielä Suomessa, jossa hoito ja saatavilla oleva tuki on suunniteltu vastaamaan joko pienempien lasten tai iäkkäämpien aikuisten tarpeisiin. AYA Fican -hankkeessa kerätyn aineiston perusteella havaittiin, että nuoret aikuiset ovat tyytyväisiä syöpähoitoihin, mutta odottavat hoidolta kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa – yksilöllistä psykososiaalista tukea ja kuntoutusta sekä läheisverkoston huomioimista. Myös palveluohjaukselle on selkeä tarve pirstaloituneiden palvelujen keskellä niin hoitojen aikana kuin sen jälkeenkin.

HUSin Syöpäkeskus tarjoaa nuorena syöpään sairastuneille aiempaa yksilöllisempää tukea

Jatkossa nuori syöpään sairastunut saa HUSin Syöpäkeskuksessa rinnalleen palveluohjaajan, joka on myös psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen asiantuntija. Nuorelle vaihtumattoman työntekijän tehtävänä on selvittää sairastuneen kuntoutumisen tuen tarpeita ja toiveita sekä ohjata näiden perusteella sopivimpien palvelujen äärelle joko erikoissairaanhoidossa tai sen ulkopuolella. Palvelu on tarkoitettu ensivaiheessa 16–25-vuotiaille ja se tarjotaan kaikille kohderyhmäikäisille potilaille hoidon alkaessa, sen aikana ja siirryttäessä syövänhoidon seurantaan. Tämän lisäksi tarjolla on puhelimitse toimiva palveluneuvonta, joka on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaana syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Suomi tähtää nuorten aikuisten kokonaisvaltaisessa hoidossa kärkimaiden joukkoon

AYA Fican -hankkeen aikana verkostoiduttiin ja löydettiin yhteyksiä myös kansainvälisten toimijoiden kanssa. Monissa muissa maissa nuorille aikuisille on tarjolla ikätason- ja elämäntilanteen huomioivaa tukea, hoidon koordinaattoreita ja nuorten erityistarpeisiin vastaavia moniammatillisia tiimejä sekä sairaalatiloja. Tämänkaltaisia asioita tarvitaan myös Suomessa ja HUS Syöpäkeskuksessa työ on jo pitkällä. Jotta Suomi nousee kärkimaiden joukkoon, tulee lisätä aiheeseen liittyvää tutkimusta kehittämisen ja päätöksenteon tueksi sekä luoda kansallinen viitekehys nuoren aikuisen hoidon ja tuen laadun varmistamiseksi.

Kansainvälistä yhteistyötä on myös tarpeen lisätä ja syventää jatkossakin, sillä jo nyt on pystytty hyödyntämään muissa maissa toimiviksi todettuja hyviä käytäntöjä. Myös muualla Suomessa on alettu kiinnittää huomiota nuorena aikuisena syöpään sairastuneiden erityisiin tarpeisiin. Yhteistyö on jo alkanut esimerkiksi TAYSin ja Sisä-Suomen syöpäkeskuksen kanssa.

HUSin ja Eteläisen syöpäkeskuksen koordinoimana käynnistetään nuorten ja nuorten aikuisten kansallinen syöpäverkosto, joka tarjoaa mahdollisuuden monialaiseen ja organisaatiorajat ylittävään yhdessä tekemiseen, parhaiden hoitokäytäntöjen jakamiseen ja uusien toimintatapojen luomiseen. Toiveena on, että Suomeen saadaan kansallinen syöpästrategia, jossa myös nuoret ja nuoret aikuiset nostetaan keskeisenä kohderyhmänä esille.

HUS Syöpäkeskuksen nuorten aikuisten palveluista voit lukea tarkemmin lisää täältä:
Linkki palvelusivulle.

Lisätiedot:
Anna-Elina Rahikainen
Projektipäällikkö, nuorten aikuisten palveluohjaaja
anna-elina.rahikainen@hus.fi
040 621 6213