Vaiheen 1b/2 avoin tutkimus, jossa arvioidaan epkoritamabin (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) turvallisuutta ja alustavaa tehoa yhdistettynä muihin lääkeaineisiin B-soluista non-Hodgkin-lymfoomaa sairastavilla tutkittavilla

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle (EN)