Vaiheen 1/2 avoin annoksenmääritystutkimus GEN3013-tutkimuslääkkeellä potilailla, joilla on uusiutuva, etenevä tai aiempaan hoitoon reagoimaton B-solulymfooma

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle