Vaiheen 3 satunnaistettu avoin tutkimus, jossa verrataan krd- ja vrd-yhdistelmälääkityksiä (karfiltsomibi + lenalidomidi + deksametasoni vs. Bortetsomibi + lenalidomidi + deksametasoni) hiljattain todetun multippelin myelooman hoidossa

Päätutkija: Juha Lievonen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle (EN)