Avoin, satunnaistettu, faasin II/III monikeskustutkimus, jossa verrataan BI 907828 – tutkimusvalmistetta doksorubisiiniin ensi linjan hoitona potilailla, joilla on erilaistumaton liposarkooma

Päätutkija: Kirsi Santti
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle (EN)