Faasi III randomoitu, kaksoissokkoutettu, placebokontrolloitu tutkimus fulvestrantin ja albelisibin yhdistelmähoidolla HR-positiivista, HER2-negatiivista, PIK3CA mutatoitunutta rintasyöpää sairastavilla potilailla, joilla tauti on edennyt aromataasinestäjän ja CDK4/6 estäjän yhdistelmähoidon aikana.

Päätutkija: Meri Utriainen

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimusrekisteriin (EN)