Syöpä on kansansairaus, johon elämänsä aikana sairastuu arviolta joka kolmas suomalainen. Sairastuvien määrän ennustetaan kasvavan 30 %:lla vuoteen 2035 mennessä. Yhä useampi sairastuneista on yli 75-vuotias. Samaan aikaan parantumatontakin syöpää sairastava voi jatkuvien hoitojen avulla elää entistä pidempään. Näistä syistä johtuen syöpäpotilaiden määrä kasvaa koko ajan. Jatkossa nousee yhä keskeisemmäksi, miten hoidamme kaikki syöpäpotilaat yhdenvertaisesti ja miten varmistamme, että syövästä selvinneiden elämänlaatu ja toimintakyky ovat mahdollisimman hyvät. Myös syöpien ehkäisyn tärkeys korostuu; noin 40 % syövistä olisi ehkäistävissä elintapoja muuttamalla.

Kansallinen syöpästrategia on kansallisesti laadittu, sitovia suosituksia sisältävä dokumenttisyövän ehkäisyn ja hoidon tulevista suuntaviivoista. Syöpästrategia kattaa niin syövän ehkäisyn, varhaisen toteamisen ja syöpäseulonnat, syövänhoidon, psykososiaalisen ja kuntoutumisen tuen kuin palliatiivisen ja saattohoidon. Syöpätutkimus kulkee rinnalla koko polun ajan.
Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee kansallisen syöpästrategian laatimista. Myös EU on hyväksynyt eurooppalaisen syöväntorjuntasuunnitelman vuonna 2021. Kansallinen syöpästrategia olisi hyvä keino toimeenpanna eurooppalaista syöväntorjuntasuunnitelmaa kansallisella tasolla.

Kansallisen syöpästrategian tarkoituksena on panostaa syöpien ehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen sekä parantaa Suomessa asuvien syöpäpotilaiden saamaa hoitoa ja kuntoutusta. Strategiassa annetaan suosituksia, jotka on otettava kansallisesti käyttöön paikallisiin olosuhteisiin mukautettuina. Strategiassa osoitetaan myös resursseja toimeenpanolle sekä kuvataan vastuutahot ja miten toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan.

Esityksen ovat laatineet Syöpäjärjestöt, Kansallinen syöpäkeskus ja Suomen Syöpäinstituutin säätiö.

Linkki esitykseen