FICAN (Comprehensive Cancer Center Finland) ja sen koordinoiva yksikkö, hakee KANSALLISEN SYÖPÄKESKUKSEN JOHTAJAA viiden vuoden määräaikaiseen virkaan sijoituspaikkana Helsingin yliopistollinen sairaala.

Syöpätautien merkitys kasvaa nopeasti väestön ikääntyessä. Syöpätautien edistyvä hoito on monitieteisen yhteistyön saavutus. Yhä useamman eläessä pitkään sairautensa kanssa joustavan työelämän, tukipalvelujen ja yksilöityvien hoitojen merkitys korostuu. Tähän haasteeseen vastaamaan on vuonna 2019 perustettu Suomeen kansallinen syöpäkeskus FICAN. Sen sopijaosapuolina ovat kaikki sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä viisi lääketieteellistä opetusta ja tutkimusta harjoittavaa yliopistoa. FICANin muodostavat koordinoiva yksikkö yhdessä alueellisten syöpäkeskusten kanssa.

FICAN (Comprehensive Cancer Center Finland) ja sen koordinoiva yksikkö, hakee

KANSALLISEN SYÖPÄKESKUKSEN JOHTAJAA

viiden (5) vuoden määräaikaiseen virkaan sijoituspaikkana Helsingin yliopistollinen sairaala.

FICANin tehtävänä on:

– toteuttaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallinen suunnittelu ja toiminnan yhteensovittaminen sekä laatia syövän kansalliset hoitosuositukset

– yhdistää syöpätutkimus tiiviimmin potilaiden hoitoon

– arvioida syövän ehkäisyn ja hoidon vaikuttavuutta ja laatua

Yksikön johtaja vastaa kansallisen strategian, toimintasuunnitelman ja budjetin laadinnasta yhteistyössä alueellisten syöpäkeskusten johtajien kanssa. Johtaja raportoi yksikön toiminnasta ja taloudesta FICANin johtoryhmälle.

Tehtävään voidaan myöhemmin liittää osa-aikainen professuuri.

Toivomme, että voit aloittaa tehtävässä mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tartu haasteeseen ja tule hyvän elämän tekijäksi! Lähetä hakemus 30.9.2021 mennessä.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto ja dosentin pätevyys tai vastaava kelpoisuus. Lääketieteellinen tutkinto katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytämme vahvaa näyttöä kansainvälisestä syöpätutkimuksesta, perehtyneisyyttä palvelujärjestelmään ja syöpäpotilaiden hoitoon, hallinnollista osaamista ja kokemusta johtotehtävistä.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä aktiivista kehittämisotetta.

Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Tehtävän kielitaitovaatimuksena on hyvä englannin kielen taito.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS, markku.makijarvi@hus.fi, puh. +358 50 428 7660

Hae työpaikkaa

HUS Urasivusto Urat