Sylva ry ja Syöpäjärjestöt selvittävät tutkimuksella syöpää sairastavien tai sairastaneiden 16-35-vuotiaiden nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä kokemuksia tuen saamisesta.

Tutkimus on tarkoitettu Suomessa asuville 16-35-vuotiaana syöpään sairastuneille nuorille aikuisille, joiden hoitojen päättymisestä on korkeintaan 5 vuotta sekä heidän läheisilleen, kuten puolisolle, vanhemmille, sisaruksille, ystäville ja muille läheisille. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.

Tuloksia hyödynnetään Sylva ry:n ja Syöpäjärjestöjen toiminnan ja palveluiden kehittämisessä sekä vaikuttamisen ja edunvalvonnan välineenä. Annetut tiedot ja kyselyn vastaukset käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti. Yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa vastausten perusteella.

Kyselytutkimukseen: https://eu5se.voxco.com/SE/92/tuensaanti/