HUS ja FICAN South pyrkivät takaamaan FICAN Southin verkkosivujen saavutetta-vuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin ja lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta mukaisesti.

Saavutettavuusselostetta ei ole vielä saatavilla, mutta saavutettavuuden kehitystöiden suunnittelu on käynnissä.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämän verkkosivuston nykyisessä teknisessä toteutuksessa on sitouduttu soveltuvin osin täyttämään WCAG 2.0 standardin A-tason mukaisia teknisiä ratkaisuja, jotta verkkopalvelu olisi saavutettava ja helppokäyttöinen mahdollisimman suurelle joukolle käyttäjiä.

Tälle verkkosivustolle tehdään käytettävyystestaus. Kaikki käytettävyystestauksessa ja saavutettavuusarvioinnissa mahdollisesti löytyvät keskeiset ja WCAG 2.1. AA ja AAA-tasojen ongelmat otetaan työn alle mahdollisimman pian.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

FICAN Southin verkkosivuston saavutettavuusseloste laaditaan sivuston auditoinnin ja kehittämistyön päätyttyä ja julkaistaan verkkosivuilla.

Palaute ja yhteystiedot

HUS ja FICAN Southin sopijaosapuolten organisaatiot ovat sitoutuneet jatkuvaan verkkosivuston saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämiseen. Anna palautetta ficansouth@hus.fi