Hyvien keskustelutuen käytäntöjen kehittäminen parantumattomasti sairaiden potilaiden hoitoon on julkaistu Mielenterveystalon ammattilaisten puolella avoimesti terveydenhuollon ammattilaisten saavutettavaksi ja hyödynnettäväksi osana potilaiden hyvää hoitoa.
​Sairastuminen etenevään parantumattomaan sairauteen herättää ihmisissä monenlaisia reaktioita ja tuen tarpeen kasvua. Eteläisen Syöpäkeskuksen eli FICAN Southin Kliinisen kehittämishankkeen Sinua varten -psykososiaalisen keskustelutuen koulutus pyrkii edistämään sairastuneen ihmisen psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä sairauden eri vaiheissa. Hyvät keskustelutuen käytännöt hyödyttävät sekä potilasta että hoitavia ammattihenkilöitä.

Sinua varten -koulutus on suunnattu aikuispotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille, joilla ei ole varsinaista mielenterveystyön koulutusta. Se on kehitetty Eteläisen Syöpäkeskuksen rahoittamassa HUSin Palliatiivisen keskuksen Hyvien keskustelutuen käytäntöjen kehittäminen parantumattomasti sairaiden potilaiden hoitoon – projektissa vuosina 2020–2021 yhteistyössä palliatiivisen hoidon ja psykososiaalisen tuen ammattilaisten kanssa.

Koulutusmateriaaliin pääset tästä (Mielenterveystalon ammattilaiset-osio)