Eteläinen syöpäkeskus (FICAN South) käynnisti marraskuussa 2020 AYA FICAN -hankkeen, jossa kehitetään nuorena aikuisena (18–35-vuotiaat) syöpään sairastuneiden kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutumisen tuen toimintamallia. Toimintamalli kehitetään hoitohenkilökunnan, nuorten aikuisten ja järjestöjen yhteistyönä. Hankkeen jälkeen toimintamallia voidaan laajentaa kansalliseksi.

Lue lisää