Näytekeräystoiminta on yhteishanke, jossa ovat mukana rahoittajien, FICAN South ja iCAN, lisäksi HUSin syöpää hoitavat yksiköt, Diagnostiikkakeskus ja Helsingin biopankki. Tavoitteena on liittää mukaan myöhemmin myös Genomikeskuksen pilottihanke. Hankkeessa on tarkoitus lisätä mahdollisuuksia sekä diagnostiikkaan (FICAN South, Diagnostiikkakeskus) että tutkimukseen (iCAN, Helsingin biopankki).

Tavoitteena on saada näytekeräykset kaikista syövistä, joista saadaan diagnostinen näyte. Tämän lisäksi kerätään kaikista levinneen syövän potilasryhmistä pitkittäisiä ctDNA-näytteitä, jotka prosessoidaan analysointia ja/tai säilytystä varten biopankissa.

Tärkeänä osana on biopankkisuostumuksella kerättävien näytteiden lisääminen ja analyysi, jota tehdään pääosin osana iCAN hanketta. Tämän ohella biopankki tulee myös vastaan tutkijoiden keräyksissä, kun laajalla biopankkisuostumuksella näytteitä ja tietoja voidaan käyttää erilaisiin lääketieteellisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Biopankkinäytteeseen voidaan yhdistää HUS Tietoaltaan kliininen tieto ja biopankkiin aikaisemmista biopankkitutkimuksista palautunut tieto (esim. FinnGen-genomitieto).

Hankkeen tavoitteena on 1) lisätä tuorenäytteitä ja ctDNA näytteitä yli syöpätyyppien 2) yhteensovittaa diagnostista käyttöä ja tutkimustoimintaa ja hyötyä diagnostiikassa ja hoidossa, 3) vauhdittaa näytteiden geneettistä profilointia sekä diagnostiikassa että tutkimuksellisesti.

Lopputuloksena saadaan käynnistettyä HUSin alueella systemaattinen tuorenäytekeräys pitäen sisällään diagnostiset ja biopankkinäytteet eri syöpätyypeillä sekä laaja nestebiopsiakeräys.

Vaikka hanke on lähtökohtaisesti FICAN Southin pilottihanke, muut syöpäkeskukset ovat ilmaisseet valmiutensa samankaltaisen keräystoiminnan käynnistämiseksi. Tästä pilottihankkeessa saatavat kokemukset ja hankkeeseen liittyvä dokumentaatio on muiden keskusten vapaasti käytettävissä, sillä tarkoituksena on laajentaa tämä toimintamalli kansalliseksi. Lisäksi hanke tulee tukemaan merkittävästi kansallista DRUP tutkimusta, FINPROVEa.

Hanke päättyy 31.12.2021 ja tämän jälkeen tuorenäytekeräyksen tulee olla osa normaalia diagnostista toimintaa.

Yhteystiedot: Anne Kairenius
Erikoissuunnittelija (projektipäällikkö tuorenäytekeräys)
anne.kairenius@hus.fi