HAKUILMOITUS

Eteläinen syöpäkeskus, FICAN South, on yksi viidestä Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) alueellisesta syöpäkeskuksesta. Syöpäkeskusten tavoitteena on kehittää syövän ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta, sekä syöpätutkimusta ja opetusta alueellisesti toimivina integroituina yksikköinä.

FICAN South julistaa haettavaksi maksimissaan 295 000 € projektirahoitusta, jolla rahoitetaan vuoden 2022 painopistealueiksi valittuja hankkeita (1.1-31.12.2022). Myös tämän vuoden käynnissä oleviin FICAN Southin sopijaosapuolten yhteistyöhankkeisiin voi hakea jatkorahoitusta vuodelle 2022, edellyttäen että hanke on edistynyt erinomaisesti.

Hakijan/hakijoiden tulee olla FICAN Southin sopijapuolten (HUS, HY, Eksote, Kymsote, PHHYKY) palveluksessa oleva toimija, jonka tehtävät liittyvät syövän ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen, syöpätutkimukseen ja/tai syöpään liittyvään opetukseen.

Rahoitusta (10 000–75 000 € / hanke) myönnetään FICAN Southin yhteistyöprojekteille, joissa on osallisena toimijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta (HUS, HY, Eksote, Kymsote, PHHYKY), ja haussa priorisoidaan hakemuksia, joissa on mukana HYKS-erityisvastuualueen toimijoita. Hankkeen laajempi kansallinen sovellettavuus katsotaan hakemukselle eduksi.

Vuoden 2022 hankerahoitus suunnataan seuraaviin painopistealueisiin:

  • kliinisen syöpätutkimuksen mahdollistamiseen yhtenäisesti koko FICAN Southin alueella
  • uusien, yksilöllisen syövän hoidon mahdollistavien ja kliinistä tutkimusta/hoitoa hyödyntävien diagnostisten menetelmien käyttöönottoon koko FICAN South alueella
  • syövän hoitopolkujen ja alueellisten hoitoketjujen suunnitteluun ja toteutukseen
  • hoitosuositusten tukemiseen ja kehittämiseen
  • potilaan tukemiseen ja/tai kuntouttamiseen keskittyviin hankkeisiin
  • syöpähoitojen laadun, vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittämiseen FICAN South alueella

Hakemus tehdään Webropol-lomakkeelle. Linkki hakulomakkeeseen:

Tästä hakulomakkeeseen

Hanke-ehdotuksessa pitää olla mukana seuraavat vapaamuotoiset liitteet:

Liite 1: hankesuunnitelma, max. pituus 1,5 sivua, fonttikoko 11, riviväli 1 (word, pdf)
Liite 2: hankkeen kustannusarvio (word, pdf tai excel-tiedosto)

Hakuaika päättyy perjantaina 26.11.2021 klo 15.00

Hankehakemukset arvioidaan erillisen riippumattoman työryhmän toimesta.

Hankehaun tarkoituksena on tukea Eteläisen alueellisen syöpäkeskuksen infrastruktuurin kehittämistä ja tulevaa toimintaa osana alueellisten syöpäkeskusten yhteistyöverkostoa ja Kansallista syöpäkeskusta.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan FICAN Southin sopijaosapuolten välistä yhteistyötä ja erityisesti HYKS-erityisvastuualueen toimijoiden osallisuutta hankkeissa. Hankerahoituksella halutaan kannustaa kliinisistä tutkimus- ja kehityshankkeista kiinnostuneita kliinikkoja, tutkijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia käynnistämään yhteistyöhankkeita FICAN Southin alueella. Hankkeen laajempi kansallinen sovellettavuus katsotaan hakemukselle eduksi. Arvioinnissa huomioidaan hankkeella saavutettavien tulosten konkreettista hyötyä potilaalle. Hankkeen/hakijan muu merkittävä rahoitus arvioidaan FICAN Southin rahoituksen myönnöissä.

Rahoituksen saaneilta hankkeilta edellytetään projektin kustannusten raportointia vuosineljänneksittäin.

Lisätietoja: Mika Mustonen, johtaja, FICAN South, mika.mustonen@hus.fi  p. +358 40 620 9879