HAKUILMOITUS                                             

FICAN South (Eteläinen syöpäkeskus) rahoitushaku vuodelle 2021

Eteläinen syöpäkeskus, FICAN South, on yksi viidestä Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) alueellisesta syöpäkeskuksesta. Syöpäkeskusten tavoitteena on kehittää syövän ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta, sekä syöpätutkimusta ja opetusta alueellisesti toimivina integroituina yksikköinä.

FICAN South julistaa haettavaksi 285 000 € projektirahoitusta, jolla rahoitetaan vuoden 2021 painopistealueiksi valittuja hankkeita (1.1-31.12.2021). Myös tämän vuoden käynnissä oleviin FICAN Southin sopijaosapuolten yhteistyöhankkeisiin voi hakea jatkorahoitusta vuodelle 2021, ja erityisesti hyvin edistyneitä hankkeita pyritään priorisoimaan mahdollisessa jatkorahoituksessa.

Rahoitusta (45.000–50.000 €) myönnetään FICAN Southin yhteistyöprojekteille, joissa on osallisena toimijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta (HUS, HY, Eksote, Kymsote, PHHYKY). Hankehaussa priorisoidaan hakemuksia, joissa on HYKS-ervan toimijoita mukana. Hankkeen tulosten laajempi kansallinen sovellettavuus katsotaan hakemukselle eduksi.

Hakijan (hakijoiden) tulee olla FICAN Southin sopijapuolten (HUS, HY, Eksote, Kymsote, PHHYKY) palveluksessa oleva toimija, jonka tehtävät liittyvät syövän ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen, syöpätutkimukseen ja/tai syöpään liittyvään opetukseen.

Vuoden 2021 hankerahoitus suunnataan seuraaviin painopistealueisiin:

  • kliinisen tutkimuksen mahdollistamiseen yhtenäisesti koko FICAN Southin alueella
  • uusien, yksilöllisen hoidon mahdollistavien syövän diagnostisten menetelmien käyttöönottoon
  • yksilöllisen syövän hoitopolkujen ja alueellisten hoitoketjujen suunnitteluun ja toteutukseen
  • hoitosuositusten tukemiseen ja kehittämiseen
  • potilaan tukemiseen keskittyviin hankkeisiin
  • syöpähoitojen laadun, vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittämiseen (HYKS-erva)

Hakemus tehdään Webropol-lomakkeelle.

Tästä hakulomakkeeseen

Hanke-ehdotuksessa pitää olla mukana seuraavat vapaamuotoiset liitteet:

  • Liite 1: hankesuunnitelma, maximi pituus 1,5 sivua, fonttikoko 11, riviväli 1 (word, pdf)
  • Liite 2: hankkeen kustannusarvio (word, pdf tai excel-tiedosto)

Hakuaika päättyy perjantaina 11.12.2020 klo 15.00

Hankehakemukset arvioidaan erillisen riippumattoman työryhmän toimesta.

Hankehaun tarkoituksena on tukea Eteläisen alueellisen syöpäkeskuksen infrastruktuurin kehittämistä ja tulevaa toimintaa osana alueellisten syöpäkeskusten yhteistyöverkostoa ja Kansallista syöpäkeskusta.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan FICAN Southin sopijaosapuolten välistä yhteistyötä ja erityisesti HYKS-erityisvastuualueen toimijoiden osallisuutta hankkeissa. Arvioinnissa huomioidaan hankkeella saavutettavien tulosten sovellettavuutta ja hyötyä potilaalle. Hakijoiden muu merkittävä rahoitus arvioidaan FICAN Southin rahoituksen myönnöissä. Hankkeen tulosten laajempi kansallinen sovellettavuus katsotaan hakemukselle eduksi.

Rahoituksen saaneilta hankkeilta edellytetään projektin kustannusten raportointia vuosineljänneksittäin.

Lisätietoja: Mika Mustonen, johtaja, FICAN South, mika.mustonen@hus.fi p. +358 40 620 9879