HAKUILMOITUS                                        

FICAN South (Eteläinen syöpäkeskus) rahoitushaku vuodelle 2024

Eteläinen syöpäkeskus, FICAN South, on yksi viidestä Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) alueellisesta syöpäkeskuksesta. Syöpäkeskusten tavoitteena on kehittää syövän ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta, sekä syöpätutkimusta ja opetusta alueellisesti toimivina integroituina yksikköinä.

Avaamme hankehaun vuodelle 2024 ja rahoitamme FICAN Southin painopistealueiden mukaisia hankkeita. FICAN Southin hankerahoitus hallinnoidaan HUSissa ja rahoitus on käytettävissä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hakijan/hakijoiden tulee olla FICAN Southin sopijapuolten (HUS, Helsingin yliopisto, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue) palveluksessa oleva toimija, jonka tehtävät liittyvät syövän ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen, syöpätutkimukseen ja/tai syöpään liittyvään opetukseen.

Vuodelle 2024 hankerahoitusta voidaan myöntää yhteensä 345 000 EUR

Rahoitusta on haettavissa pienemmille yhteistyöhankkeille, ≥ 15 – ≤ 50 t € / hanke, yhteensä 160 t. EUR.  Lisäksi haettavana on täydentävää lisärahoitusta yhteensä 185 t. EUR, joka kohdennetaan käynnistyviin tai jo käynnissä oleviin kliinisiin tutkimushankkeisiin > 50 – ≤ 100 t € / hanke. Tutkimushankkeelta edellytetään, että tarvittavat viranomaisluvat on kunnossa.

Hankkeessa tulee olla mukana toimijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta (HUS, Helsingin yliopisto, Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue, Päijät-Hämeen hyvinvointialue). Haussa priorisoidaan hakemuksia, joissa on osallisena FICAN Southin sopijapuolten hyvinvointialueiden toimijoita. Hankkeen laajempi kansallinen sovellettavuus katsotaan hakemukselle eduksi.

Vuoden 2024 hankerahoituksen painopistealueet:

  • kliinisen/translationaalisen potilaita läheisesti hyödyttävän syöpätutkimuksen mahdollistamiseen yhtenäisesti koko FICAN Southin alueella
  • uusien, yksilöllisen syövän hoidon mahdollistavien ja kliinistä tutkimusta/hoitoa hyödyntävien diagnostisten menetelmien käyttöönottoon koko FICAN South alueella
  • syövän hoitopolkujen ja alueellisten hoitoketjujen suunnitteluun ja toteutukseen
  • hoitosuositusten tukemiseen ja kehittämiseen
  • potilaan tukemiseen ja/tai kuntouttamiseen keskittyviin hankkeisiin
  • syöpähoitojen laadun, vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden kehittämiseen FICAN Southin alueella

Hakemus tehdään Webropol-lomakkeelle. Linkki hakulomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/799003C942B2B5B3

Liitä hanke-ehdotukseen seuraavat vapaamuotoiset liitteet:

  • Liite 1: hankesuunnitelma, maximi pituus 1,5 sivua, fonttikoko 11, riviväli 1 (word, pdf)
  • Liite 2: hankkeen kustannusarvio (word, pdf tai excel-tiedosto)
    Huom! myönnetty rahoitus on käytettävissä vuoden 2024 loppuun mennessä

Hakuaika päättyy maanantaina 15.1.2024 klo 15.00

Hankehakemukset arvioidaan erillisen riippumattoman työryhmän toimesta.

Hankehaun tarkoituksena on tukea Eteläisen alueellisen syöpäkeskuksen infrastruktuurin kehittämistä ja toimintaa osana alueellisten syöpäkeskusten yhteistyöverkostoa ja Kansallista syöpäkeskusta.

Hakemusten arvioinnissa painotetaan FICAN Southin sopijaosapuolten välistä yhteistyötä ja erityisesti hyvinvointialueiden osallisuutta hankkeissa. Hankerahoituksella halutaan kannustaa kliinisistä tutkimus- ja kehityshankkeista kiinnostuneita kliinikkoja, tutkijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia käynnistämään yhteistyöhankkeita FICAN Southin alueella. Hankkeen laajempi kansallinen sovellettavuus katsotaan hakemukselle eduksi. Arvioinnissa huomioidaan hankkeella saavutettavien tulosten konkreettista hyötyä potilaalle. Hankkeen/hakijan muu merkittävä rahoitus arvioidaan FICAN Southin rahoituksen myönnöissä.

Rahoituksen saaneilta hankkeilta edellytetään projektin kustannusten raportointia vuosineljänneksittäin. Myönnetty hankerahoitus on käytettävissä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Mika Mustonen, johtaja, FICAN South, mika.mustonen@hus.fi p. +358 40 620 9879