Projektirahoitusta myönnetään tutkimushankkeisiin (translationaalisiin ja kliinisiin) sekä kliinisiin kehityshankkeisiin. Rahoitusta (10.000-90.000 €) myönnetään FICAN Southin yhteistyöprojekteille, joissa on osallisena toimijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta (HUS, HY, Carea, Eksote, PHHYKY). Hakemus toimitetaan sähköisesti HYKS Johdon sihteeri Taina Viitalalle (taina.viitala@hus.fi) ja sen tulee olla perillä 16.11.2018 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja: Panu Jaakkola, vs. johtaja, FICAN South, panu.jaakkola@hus.fi