Kun potilaalle ja lähiomaisille kerrotaan syöpädiagnoosista ensimmäisen kerran, on kysymys ensitiedosta. Moniammatillinen yhteistyö on olennainen osa ensitiedon antamista.  FICAN South tukee opintojakson pilottihanketta –  ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä.

Moniammatillinen opintojakso toteutetaan toukokuussa 2021 yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, HUS Syöpäkeskuksen ja FICAN Southin kanssa. Opintojaksolle ”Kohtaaminen, joka muutti elämäni – ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä” osallistuu sekä hoitotyön että lääketieteen opiskelijoita.

Tiimityö on tärkeää ensitiedon antamisessa
Hyvän ensitietotilanteen luominen vaatii hoitohenkilöstöltä erilaisia taitoja ja osaamista. Ensitietoon kuuluu lääketieteellisen tiedon lisäksi tietoa kuntoutuksesta, sosiaali- ja terveyshuollon tukimuodoista sekä järjestöjen palveluista.

Potilaskeskeisyys on tärkeää ensitietotilanteessa, ja henkilökunnalla on keskeinen rooli ja vastuu vuorovaikutuksesta. Onnistuneella ensitietotilanteella on vaikutusta siihen, miten syöpään sairastunut ihminen selviää uudessa elämäntilanteessaan, ja hyvä ensitietotilanne voi parantaa potilaiden hoitoon sitoutumista ja hoidon laatua.

Lue lisää ensitiedosta ja moniammatillisesta pilottiopintojaksosta Laurean sivuilta.