Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle

Päätutkija: Sirpa Leppä
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus