Vaiheen III, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa NIS793 tai lumelääke on yhdistetty gemsitabiini/nab-paklitakseli-kemoterapiaan metastaattisen haiman duktaalisen adenokarsinooman (mPDAC) ensilinjan hoidossa

Päätutkija: Katriina Peltola
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle