Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle

Päätutkija: Meri Utriainen
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus