Vaiheen III satunnaistettu, avoin, aktiivisella vertailuvalmisteella kontrolloitu kliininen tutkimus, jossa pembrolitsumabia verrataan platinapohjaiseen yhdistelmäsolunsalpaajahoitoon ensilinjan hoitona potilailla, joilla on DNA:n kahdentumisvirheiden korjausmekanismin suhteen puutteellinen (dMMR) pitkälle edennyt tai uusiutunut kohdunrungon syöpä

Päätutkija: Heini Lassus
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle (EN)