Avoin, kolmihaarainen, satunnaistettu vaiheen II tutkimus, jossa verrataan ponatinibin ja solunsalpaaja- tai blinatumomabihoidon tehoa ja turvallisuutta imatinibin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmään ensilinjan hoitona 55-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille, jotka sairastavat Philadelphia-kromosomipositiivista (Ph+ tai BCR-ABL1+) akuuttia lymfoblastista leukemiaa (ALL)

Päätutkija: Kimmo Porkka
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki EU:n Kliinisten Lääketutkimusten Rekisteriin tutkimuksen sivulle (ENG)