Avoin, monikansallinen, vaiheen 3b/4 trastutsumabi-derukstekaania koskeva monikeskustutkimus potilailla, joilla on aiemmin hoidettu paikallisesti edennyt / kaukoetäpesäkkeinen HER2-positiivinen rintasyöpä, ja joilla lähtötilanteessa on tai ei ole etäpesäkkeitä aivoissa (DESTINY – Breast12).

Päätutkija: Johanna Mattson
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus

Linkki ClinicalTrials.gov tutkimussivulle (EN)