Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle

Päätutkija: Johanna Mattson
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus