Linkki ClinicalTrials.gov -tutkimussivulle

Päätutkija: Micaela Hernberg
HUS, Helsingin yliopistollinen sairaala, Syöpäkeskus